Universitair docent UvA Politicologie

Liza Mügge is universitair docent aan de afdeling politicologie aan Universiteit van Amsterdam, gespecialiseerd in onder meer gender en etniciteit.

‘Powerneelies’

Er zijn meer powervrouwen zoals Neelie Kroes. Nu nog zorgen dat ze dezelfde kansen krijgen als mannen

Op 20 november steunde het Europees Parlement het wetsvoorstel van de Europese Commissie dat voor 2020 tenminste veertig procent van de topposities van de beursgenoteerde bedrijven uit vrouwen zal moeten bestaan. En dat is nodig. In de top van het Nederlandse bedrijfsleven, zoals raden van besturen, zijn vrouwen sterk in de minderheid (10 procent). Alhoewel de percentages iets hoger liggen in de top van de non-profit sector en de rijksoverheid, is ook daar gendergelijkheid nog ver weg (respectievelijk 30 en 25 procent).