Stadssocioloog en arbeidssocioloog

Lotte Kaaij is afgestudeerd als stadssocioloog en arbeidssocioloog aan de Universiteit van Amsterdam (Bsc). Momenteel studeert zij af voor haar masteropleiding Bestuurskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam met haar thesis over de invloed van nationale identiteit en cultuur op organisationele werkpraktijken, nationale welvaartstaatregimes en lokale welvaartstaatregimes en de dynamiek hiertussen.

In hoeverre is kindermishandeling niet gewoon systeemmishandeling?

Zijn problemen als schulden en verwaarlozing van kinderen wel de problemen van mensen zelf als het vooral het systeem is dat ze in de hand werkt?

In Nederland wonen momenteel 400.000 kinderen in armoede. Volgens het CBS leven er verder 2,5 miljoen mensen onder de armoedegrens. In vijf jaar tijd is dit aantal met één procent toegenomen. Daarnaast is door de crisis het aantal huishoudens met problematische schulden opgelopen van 1 op de 7 huishoudens tot gemiddeld 1 op de 5 […]