Lutz Jacobi is tweede Kamerlid voor de PvdA met de portefeuille natuur en water

Mijn stemverklaring over de JSF

Eerst onafhankelijk onderzoek naar geluidshinder JSF, dán pas definitieve besluitvorming 

Dinsdag heb ik, in afwijking van mijn fractie voor de motie Hachchi gestemd. De reden daarvoor is dat ik meer duidelijkheid wil over de geluidsoverlast die omwonenden van de vliegbases Leeuwarden en Volkel gaan ervaren alvorens het kabinet definitief overgaat tot de aanschaf van de JSF als opvolger van de F16.