Bestuurder FNV Zorg en Welzijn


Coalitiepartijen hebben geen visie op de jeugdzorg

Er is geen visie op werkdruk, onderwaardering en de onhoudbare afhankelijke positie van werkenden in de jeugdzorg.

Verkiezingstijd. We bladeren door de partijprogramma’s. Wat zeggen ze over de jeugdzorg? Geen onterechte vraag voor een vakbond die al 4 jaar campagne voert voor een beter werkend stelsel. De partijprogramma’s lezen is confronterend; al onze activiteiten met kleinere en grotere acties lijken nog steeds onvoldoende geland. Met name de coalitie zet niet in op […]

Marktwerking jeugdzorg werkt niet

Als je vraagt aan de jeugdzorgwerker vraagt hoe de jeugdzorg eruit moet komen te zien, komen er geen termen als hoofdaannemerschap, onderaannemerschap, productcodes en KPI’s langs

Sinds de coronacrisis genadeloos blootlegde wat zorg en welzijn eigenlijk voor onze samenleving betekent, rommelt het. De roep om herwaardering en her-organisatie in zorg en welzijn neemt toe. Veel burgers hekelen de marktwerking in de zorg. Socials puilen uit, we komen om in de petities. FNV Zorg & Welzijn mengt zich vol overgave in het […]

Jeugdzorg, na de opluchting komt de boosheid

Er moet meer gebeuren dan een reorganisatie van jeugdzorg. De tekorten moeten worden gevuld en genoeg structureel geld moet vrijgemaakt worden

Na de opluchting dat eindelijk is erkend door ministers De Jonge en Dekker dat het niet goed gaat in de jeugdzorg en een stelselwijziging nodig is, pakt woede onder jeugdzorgwerkers steeds meer de ruimte. Woede over de jarenlange ontkenning van kabinet en overheden van de roep van professionals ‘het gaat niet goed!’ Over het negeren […]

‘Zeg, dat staken… moet dat nou?’

Wij gaan hier niet langer in mee; de tekorten in de jeugdzorg zijn te fors, de problemen te groot

Medewerkers uit de jeugdzorg voeren met FNV sinds 2,5 jaar campagne: ‘KwaliTIJD voor het Kind’. Daarin zijn alle actie-alternatieven in de afgelopen 2,5 jaar geprobeerd. We hebben al onze invloed aangewend en alle belangrijke invloed-momenten aangepakt. We hebben vele brieven gestuurd naar werkgevers, gemeenten en Rijk. We lobbyen bij oppositie en coalitie. We hebben honderden […]