Bestuurder FNV Zorg en Welzijn


‘Zeg, dat staken… moet dat nou?’

Wij gaan hier niet langer in mee; de tekorten in de jeugdzorg zijn te fors, de problemen te groot

Medewerkers uit de jeugdzorg voeren met FNV sinds 2,5 jaar campagne: ‘KwaliTIJD voor het Kind’. Daarin zijn alle actie-alternatieven in de afgelopen 2,5 jaar geprobeerd. We hebben al onze invloed aangewend en alle belangrijke invloed-momenten aangepakt. We hebben vele brieven gestuurd naar werkgevers, gemeenten en Rijk. We lobbyen bij oppositie en coalitie. We hebben honderden […]