ex-Voorzitter Jonge Democraten

Maarten Koning (1986) was tot voor kort voorzitter van de Jonge Democraten, de politieke jongerenorganisatie gelieerd aan D66. Hij studeert politicologie aan de VU in Amsterdam en woont in Utrecht.

Schaf de vrijheid van godsdienst af

De scheiding tussen kerk en staat wordt door de vrijheid van godsdienst verzwakt

Door de vrijheid van godsdienst hebben religieuzen meer rechten dan anderen. Die situatie is onnodig en onwenselijk. De Tweede Kamer kan hier een einde aan maken door de vrijheid van godsdienst uit de grondwet te halen. Afgelopen donderdag hield de Tweede Kamer een hoorzitting over de verhouding tussen kerk en staat. Toch ziet het er helaas niet naar uit dat er op korte termijn korte metten gemaakt wordt met de rechtsongelijk tussen gelovigen en niet-gelovige burgers.

Verbod op drugs; kostbaar en slecht voor de volksgezondheid

 Argumenten voor het afschaffen van het verbod op drugs zijn overweldigend maar de huidige politieke elite durft haar nek niet uit te steken uit angst voor reputatieschade

Vorig jaar deed een artikel in NRC Handelsblad veel stof opblazen. Een aantal oud-ministers, hoogleraren en oud-rechters pleitte openlijk voor opheffing van het drugsverbod. Het artikel van o.a. Frits Bolkestein was heel even groot nieuws, maar al snel raakte het voorstel alweer in de vergetelheid. De problemen zijn er echter niet minder om geworden.

Een Eerste Kamer met zelfrespect verwerpt huidig belastingplan

Het BTW-voorstel is juridisch en fiscaal onvolkomen, onduidelijk en ontijdig

De fracties van de ChristenUnie en D66 bezetten sleutelposities in de Eerste Kamer. PerspectieF en de Jonge Democraten roepen hen op om maandag het belastingplan van Rutte te verwerpen als het kabinet niet met een alternatief voor de BTW-verhoging op de kunst komt. De verhoging schuurt met het legaliteitsbeginsel en gelijkheidsbeginsel en kent veel uitvoeringsproblemen. Dit tegenhouden behoort tot de kerntaken van de senaat. Bovendien is deze maatregel de eerste test van een eventuele ‘uitgestoken hand’ van premier Rutte. De Eerste Kamer moet zichzelf als volwaardig deel van de Staten Generaal serieus nemen.