Mede-initiator Programma zonder Partij

Maarten van Schie (1987) is afgestudeerd in Future Planet Studies, een nieuwe Bachelor die in het kader van duurzaamheid disciplines samenbrengt rondom maatschappelijke thema's als voedselproductie en klimaatverandering. Hij heeft een jaar in India gewoond en is mede-initiatiefnemer van het Programma zonder Partij.

Waarom duurzaamheid zo moeilijk te verkopen is

Duurzaamheid gaat over het rekening houden met wat niet op de kaart staat

Duurzaamheid is een lastig onderwerp. Meestal willen gesprekspartners nog wel accepteren dat wij mensen activiteiten ondernemen die gevaar opleveren voor de planeet, ecosystemen, toekomstige generaties, planten, dieren. Maar vervolgens hebben ze grote moeite met suggesties dat het menselijk handelen, en nog erger: het denken, moet veranderen.

De politiek zoekt teveel naar oplossingen

Laten politici zich meer toeleggen op wat hun visie is

Rob Wijnberg heeft de programma’s van de politieke partijen gelezen en is tot de conclusie gekomen dat de Nederlandse politiek hol, leeg en nietszeggend is geworden (NRCNext 23 juli 2012). Wijnberg vermoedt dat die leegheid de schuld is van spindoctors en marketeers. Want “met een uitgesproken mening verkoop je geen tandpasta.” Toch spreekt juist die uitgesproken mening veel kiezers aan. Serieuze politici vinden het juist moeilijk om hiermee om te gaan, want hoe leg je in twee minuten zowel het probleem als jouw antwoord uit?

Programma zonder Partij, een andere visie op politiek

De strijd gaat niet over idealen, maar over wie de beste oplossingen heeft voor actuele problemen

In een democratie is kiezen het mooiste wat er is. En wat verlangen we ernaar iets te kiezen te hebben. Terwijl wij verlangen naar een aansprekende visie, is de politiek verworden tot standpunt-schermutselingen, idolsverkiezingen en struisvogelarij.