Organisatieadviseur - Rijnlands

Marc Oskam is auteur van het boek "Venijn in de start", een boek voor
leidinggevenden om teams op een Rijnlandse en eigentijdse manier aan te
sturen. Het vakmanschap van zijn/haar teamleden en alles wat zij dagelijks
meemaken dat van betekenis is, leert de leidinggevende met dit boek te
gebruiken om gewenste resultaten te bereiken. Meer informatie over boek en
dienstverlening: www.trias-o.nl. Marc Oskam is tevens docent wiskunde.

Meneer Timmermans, u kunt aan de bak!

Europese regelgeving kan er toe leiden dat bewezen vakmanschap buitengesloten wordt. Een treurig voorbeeld uit de praktijk

Ik geef les op een school in het voortgezet onderwijs. Vele jaren werd deze school een paar keer per week schoongemaakt door werknemers van een klein schoonmaakbedrijf. Ze kenden na al die jaren alle hoeken en gaten van de school. Aan een telefoontje van de directeur hadden ze genoeg om te weten welk lokaal extra aandacht moest krijgen. Voor de docenten waren zij bekenden. Ze hoorden gewoon bij de school. Door een prima en directe samenwerking waren directie en personeel bijzonder goed te spreken over hoe zij hun werk deden.

Een diploma is te koop

De bizarre wereld van particulier onderwijs

In Nederland bestaan verschillende commerciële scholen voor het voortgezet onderwijs met een eigen merk. Op een daarvan heb ik het afgelopen jaar wiskunde gegeven. Daarnaast geef en gaf ik wiskunde op een reguliere school VO. Juist doordat ik op beide scholen les gaf, ging ik het mechanisme zien dat een particuliere commerciële school VO zo bijzonder maakt. Ik beschrijf de werking ervan met wat sfeerbeelden.

De VerRedBulling van de wereld

Kennisvergaren of amuseren?

Soms komt het voor dat op een dag twee artikelen in een krant verschijnen die elkaar versterken. Ik heb het over een artikel van Abram de Swaan getiteld “Weetgierig sloeg om in verveeld” en “Een teken van armoe” door Arjen van Veelen. Beide gepubliceerd in het NRC op 20 oktober.

Een land zonder kabinet

Van regeerakkoord naar open parlement

In 2009 heb ik het artikel ‘Teambuilding, begin er niet aan!’ geschreven. De titel is meteen advies. Teambuilding werkt namelijk een naarbinnengerichtheid in de hand. Niet wat zich afspeelt in de realiteit, maar een plan, binnen gemaakt, wordt in toenemende mate het vertrekpunt van werk en handelen. Beter is de inhoud die ter tafel komt te laten bepalen wie aan tafel zit, in plaats van dat je nu eenmaal deel uitmaakt van een team. Dit is een vorm van organiseren die aansluit bij deze tijd.

De schaamte voorbij

Shell laat een Brent Spar niet meer afzinken. Maar daarmee hebben we het wel gehad.

Raden van Commissarissen in de ouderenzorg hebben besloten bestuurders nog verder boven de Balkenende-norm te belonen. Jeugdzorg en Talpa onderzoeken of de match tussen pleegkinderen en pleegouders in een idols-vorm op tv kan. De top van TNT-Post ontslaat mensen om kosten te reduceren en verrijkt ondertussen zichzelf.

Zo kweek je de beste docenten

De 'Robbert-Dijkgraaf-in-zakformaat' als sleutel tot kwaliteitsverbetering

In de voorstellen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren kom je steevast maatregelen tegen om docenten die het goed doen, beter te belonen. De richting van kijken is goed, immers onderwijs is lesgeven. Maar omdat het management van bijna alle scholen de docenten die er al jaren niets van bakken ongemoeid laat, verdient de leiding niet zo’n blanco cheque zomaar te krijgen. Onderwijsbesturen en managers die als zeurende kinderen om de haverklap voor hun goede docenten geld vragen, dienen daarom glashard genegeerd te worden. Maar, DOEN goede docenten iets extra’s dat van veel waarde is, ja, dan is dat een ander verhaal …

Blauwe kaart moet voetbalspel beschermen tegen onsportieve spelers

Kan deze 'blauwe kaart' ofwel Drogba-kaart nog vóór de Champions League-finale Chelsea-Bayern München ingevoerd worden?

Organisatieadviseur en wiskundedocent Marc Oskam pleit voor de invoering van een ‘blauwe kaart’ bij het voetbal. Deze moet naast de gele (overtreding) en rode (diskwalificatie) kaart komen. De blauwe kaart betekent dat een speler die zich onsportief gedraagt verplicht gewisseld moet worden. Oskam schreef onderstaand artikel en gaat in het Joop-debat op Radio 1 in discussie met Joop-lezers die op zijn voorstel reageren.

‘Ik zorg er voor dat u zich diep schaamt’

Een niet geschreven brief van de minister van Onderwijs

Aan leden van Colleges van Bestuur van HBO-instellingen en ROC’s, U krijgt veel geld van mij. Dat geef ik u zodat u leerlingen en studenten onderwijs van een hoge kwaliteit aan kunt bieden. Dat zij dat krijgen is belangrijk. Voor hen zelf en voor de samenleving. Ik moet er op kunnen vertrouwen dat u het […]

“It’s education, stupid!”

Ik gun de politicus met deze oneliner een grote verkiezingswinst

Meer jongeren gaan na de basisschool naar de havo of het vwo. Zij verlaten echter procentueel minder vaak de school met een diploma. Dat blijkt vandaag (16 januari 2012) uit gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Dat komt er nou van

Het onderwijs verbetert niet door er management-meuk in te pompen

Sinds de jaren negentig wordt door het onderwijs het bedrijfsleven gezien als het walhalla. Sindsdien wordt een school gezien als een bedrijf en de directeur van een school als een CEO die met kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) en kwaliteitszorgprogramma’s zijn school ‘managet’. Elke hype die zich in het bedrijfsleven voordoet, wordt vijf jaar later klakkeloos de scholen ingepompt. Onderwijsadviseurs en schoolbesturen laten zo zien dat ze goed bij de tijd zijn en profileren zich met managementtaal, wat eigenlijk een soort misplaatst exhibitionisme is.

Meer zien