Directeur 'NL krijgt nieuwe energie'

Marco Witschge is directeur van www.nederlandkrijgtnieuweenergie.nl. Deze stichting zet zich in om de overstap naar schone, betrouwbare en betaalbare energie vanuit de Nederlandse samenleving te versnellen door burgers, ondernemers, professionals, studenten en hun belangenorganisaties rondom dit thema te verbinden. Samen agenderen zij knelpunten, dragen zij constructieve oplossingen aan en inventariseren zij de veelheid aan lopende projecten in de energietransitie. Eerder was Marco Witschge initiator van een gelijknamig project waarin duurzaamheidscommissies van nagenoeg alle politieke partijen samen een partijoverstijgend voorstel hebben ontwikkeld voor een Deltaplan benadering van de energietransitie.

Vergroenen levert juist miljarden euro’s op

De Algemene Energieraad waarschuwde voor de miljarden euro’s die de overheid jaarlijks zou gaan mislopen door de vergroening van onze energiehuishouding. Het is de wereld op zijn kop, want juist het tegenovergestelde is waar.

Afgelopen week stond in het Financieel Dagblad een opmerkelijk artikel: ‘Vergroenen gaat de Staat miljarden euro’s kosten’. De Algemene Energieraad waarschuwde voor de miljarden euro’s die de overheid jaarlijks zou gaan mislopen door de vergroening van onze energiehuishouding. Het is de wereld op zijn kop, want juist het tegenovergestelde is waar.

Werk die staatsschulden weg met zon en wind

Aangezien de vraag naar grond met gunstige omstandigheden (veel zon, wind of aardwarmte) waarschijnlijk zal toenemen, is het eigenlijk niet meer dan slim anticiperen

Griekenland, Italië, Portugal, Spanje en Ierland hebben bijzonder goede omstandigheden om energie op te wekken uit zon, wind en aardwarmte. Waarom krijgen deze landen niet de mogelijkheid om via deze weg een substantieel deel van hun schulden in te lossen?

Uitgestoken hand Rutte blijkt wegwuivende hand

De 'green deal' blijkt inmiddels het best bewaarde geheim van Den Haag te zijn geworden, zo geheim dat zelfs Verhagen en Rutte zelf geen idee hebben van wat de deal gaat worden

Het burgerinitiatief ‘Nederland krijgt nieuwe energie’ is afgewezen. Het gaat om de oproep van 45.939 burgers om te komen tot een kamerbreed (dus van links tot rechts) gedragen Deltaplan om ons land uiterlijk in 2050 onafhankelijk te maken van schaarse en vervuilende energiebronnen. De uitgestoken hand van Rutte en de uitnodiging van Verhagen om met burgers en bedrijven met elkaar te komen tot een ‘green deal’ staan in schril contrast met de minachtende wijze waarop dit burgerinitiatief is afgewezen.

Verhagen’s voorliefde voor kernenergie is anti-liberaal

De conclusie van Verhagen dat hernieuwbare energie opwekking onvoldoende in staat is om in onze elektriciteitsvoorziening te voorzien, wordt door vele wetenschappelijk onderbouwde rapporten tegengesproken

Minister Verhagen van Economische Zaken wil dat er zo snel mogelijk een tweede kerncentrale komt. Daarna mogen er wat hem betreft nog meer kerncentrales gebouwd worden. Verhagen vindt de bouw noodzakelijk omdat Nederland dan minder afhankelijk wordt van energie uit het buitenland. Volgens hem is het ook verstandig zolang de milieuvriendelijke opwekking van elektriciteit nog onvoldoende oplevert. Waarom heeft een rechts-liberale regering toch zo’n sterke technologie voorkeur binnen de energiemarkt?

Kamerbrede regering van nationale daadkracht

Vanwege de regeerbaarheid van Nederland roep ik alle partijen op om te komen tot brede coalitie

De kiezer heeft gesproken en hoe! Omdat ik mij grote zorgen maak over de regeerbaarheid van ons land door de electorale versplintering in een tijd waarin we juist grote behoefte hebben aan daadkracht op vele gebieden, roep ik de leiders van onze politieke partijen op om zo spoedig mogelijk tot een kamerbrede Regering van Nationale Daadkracht te komen in plaats van een waarschijnlijk lange en moeizame formatie van een fragiele meerderheidscoalitie.

It’s the sustainable economy, stupid

Onze enige uitweg uit de crisis is een ingrijpende verduurzaming van onze economie, hoe eerder, hoe beter.

Politici moeten deze weken weer kunst en vliegwerk – zo niet wonderen – verrichten om een nieuwe crash van onze economie te voorkomen.

Wees ambitieuzer met nieuwe energie

Kies voor hernieuwbare energie, stop nieuwbouw conventionele centrales.

Nederland kan en moet voor 2050 helemaal overstappen op hernieuwbare energie, zoals zon en wind. Dit is de belangrijkste boodschap van het voorstel ‘Nederland krijgt nieuwe energie’ dat wij afgelopen dinsdag 16 maart als partijcommissies voor duurzame ontwikkeling van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid, SGP en VVD in Den Haag gezamenlijk hebben gepresenteerd.