Programma-manager CodePact

Margreet de Vries werkt voor ECP | Platform voor de Informatiesamenleving en is daar onder andere programma-manager CodePact. CodePact is mede-initiatiefnemer van Samen Digiwijzer. Voorheen was zij directeur van Stichting Lezen & Schrijven. Daarvoor studeerde zij Pedagogische Wetenschappen en volgde de Pabo. Ook stond zij gedurende drie jaar voor de klas. In de afgelopen vijf jaar zette Margreet zich in voor diverse maatschappelijke thema’s en organisaties (van duurzaamheid tot autisme, van onderwijs tot zorg). Rode draad bij ieder van deze onderwerpen is het in gang zetten van een maatschappelijke bewegingen waarbij private en publieke partijen de handen ineen slaan om maatschappelijke problemen op te lossen.

Een kind wordt niet vanzelf digitaal geletterd

Laaggeletterdheid is een hardnekkig maatschappelijk probleem geworden. We moeten er samen voor zorgen dat de geschiedenis zich niet digitaal herhaalt

De nieuwe minister van Onderwijs heeft een belangrijke klus te klaren: uiterlijk 2019 wordt een nieuw wettelijk curriculum ingevoerd waarin ‘digitale geletterdheid’ wordt opgenomen. Dit is een belangrijke opdracht, want bijna één miljoen basisschoolleerlingen dreigen de komende jaren van school te komen zonder voldoende digitale basisvaardigheden op zak. Dat is een probleem. Het wordt immers […]