directeur-bestuurder EDventure

Margreet de Vries is directeur-bestuurder van EDventure, de brancheorganisatie voor onderwijsadviesbureaus. Eerder werkte ze voor ECP | Platform voor de Informatiesamenleving en was daar onder andere programma-manager CodePact. CodePact is mede-initiatiefnemer van Samen Digiwijzer. Voorheen was zij directeur van Stichting Lezen & Schrijven. Daarvoor studeerde zij Pedagogische Wetenschappen en volgde de Pabo. Ook stond zij gedurende drie jaar voor de klas. In de afgelopen vijf jaar zette Margreet zich in voor diverse maatschappelijke thema’s en organisaties (van duurzaamheid tot autisme, van onderwijs tot zorg). Rode draad bij ieder van deze onderwerpen is het in gang zetten van een maatschappelijke bewegingen waarbij private en publieke partijen de handen ineen slaan om maatschappelijke problemen op te lossen.

Alle onderwijsvernieuwers: duik onder of verantwoord je!

Niemand wil echt terug naar het vooroorlogse onderwijs, waar kansenongelijkheid eerder regel dan uitzondering was

Als een maatschappelijk probleem zo groot wordt dat het onze welvaart begint te raken komen 17 miljoen Nederlanders in actie. Zo ook het onderwijs. Het rapport van de Onderwijsinspectie dat vorige week werd gepresenteerd schetst een somber beeld. “Haarscheuren lijken zich te verdiepen.” En in de slipstream van deze verontrustende opmerking wordt in de media […]

Een kind wordt niet vanzelf digitaal geletterd

Laaggeletterdheid is een hardnekkig maatschappelijk probleem geworden. We moeten er samen voor zorgen dat de geschiedenis zich niet digitaal herhaalt

De nieuwe minister van Onderwijs heeft een belangrijke klus te klaren: uiterlijk 2019 wordt een nieuw wettelijk curriculum ingevoerd waarin ‘digitale geletterdheid’ wordt opgenomen. Dit is een belangrijke opdracht, want bijna één miljoen basisschoolleerlingen dreigen de komende jaren van school te komen zonder voldoende digitale basisvaardigheden op zak. Dat is een probleem. Het wordt immers […]