Zelfstandig jurist

Margriet Maris is zelfstandig jurist/mediator. Daarnaast is zij extern vertrouwenspersoon ongewenst gedrag en discriminatie bij verschillende organisaties. Na haar rechtenstudie was Margriet ruim 25 jaar verbonden aan antidiscriminatie bureau RADAR. Onder meer als juridisch adviseur klachtbehandeling en beleidsadviseur politie en justitie. Sinds dit jaar is Margriet lid van de Raad van toezicht van het Etty Hillesum Centrum waar het Meldpunt Discriminatie Deventer onderdeel van uitmaakt.

Het strafrecht schiet tekort bij de aanpak van discriminatie

Discriminatie is lastig te bewijzen, omdat een doorsnee politiefunctionaris het niet vaak meemaakt en omdat de kennis en het inzicht in de problematiek ontbreekt

Afgelopen weekend meldde het tv-programma De Monitor dat slechts een klein aantal discriminatiezaken bij het OM terecht komt, slechts 83 van de 3600 meldingen van discriminatie die bij de politie worden gemeld. Volgens een richtlijn van het OM dienen discriminatiezaken prioriteit te krijgen bij politie en justitie, maar al jaren dringen zelfs minder discriminatiezaken tot het OM door. Alle goede bedoelingen van speciale officieren van justitie (vanaf 1989 in Rotterdam) en portefeuillehouders bij de politie (sinds 1994) ten spijt.