Fractievoorzitter GroenLinks Amsterdam

Marieke van Doorninck is sinds 2009 fractievoorzitter van GroenLinks Amsterdam. Daarnaast werkt zij als lobbyist bij La Strada Internationaal, het Europese netwerk tegen mensenhandel in Centraal- en Oost-Europa. Ze studeerde geschiedenis in Amsterdam.

Gemeenten kunnen iets doen aan de strafbaarstelling van illegaliteit

Gaat de burgemeester straks de politie verzoeken om af te zien van opsporing van migranten zonder verblijfsvergunning? 

De recente discussie op het Binnenhof over de strafbaarstelling van illegaal verblijf laat zien dat er weinig hoop meer is dat het voorstel wordt ingetrokken. PvdA-leider Samsom heeft immers laten weten elke prijs die de VVD hiervoor vraagt, te hoog te vinden Daarom weigert hij bij voorbaat al om de onderhandelingen te openen.

Vrijstaat Amsterdam

De VVD pleit voor onorthodoxe maatregelen bij de inhuldiging van Willem-Alexander. Niet in onze Vrijstaat!

Midden in de crisis mag Amsterdam op 30 april een extra feestje organiseren. Naast onze gebruikelijke festiviteiten op die dag, is de stad ook gastvrouw van het feest van de monarchie; de inhuldiging van de nieuwe koning. Ondanks een groot aantal steekhoudende argumenten tegen de monarchie, is het gros van de Nederlandse bevolking nog steeds oranjegezind. Er is echter ook een aanmerkelijk deel van de onderdanen van ons aanstaand monarch die daar anders over denkt. Juist op 30 april moeten zij in Amsterdam alle ruimte krijgen om hun mening openlijk te ventileren.

Zijn alle vreemdelingen verdacht?

De Tweede Kamer wil dat vingerafdrukken en pasfoto's van alle vreemdelingen worden opgeslagen in een aparte database, voor het geval dat het OM erin wil neuzen

Vorige week heeft de Tweede Kamer ingestemd met het voorstel voor een verandering in de vreemdelingenwet waarin wordt geregeld dat alle vingerafdrukken en pasfoto’s van alle vreemdelingen in Nederland moeten worden opgeslagen in een database. Het geldt voor iedereen die geen Nederlands paspoort heeft of geen burger is van één van de EU-landen en van IJsland, Noorwegen of Zwitserland.

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie wil demonstratierecht inperken

Gelukkig is in dit land het recht om te demonstreren belangrijker dan het recht op omzet of het recht op een middagje ongestoord consumeren.

Naar aanleiding van het ferme politieoptreden tijdens de krakersdemonstratie van afgelopen zaterdag geeft de Amsterdamse VVD bij monde van raadslid Frank van Dalen te kennen dat zij “het zouden begrijpen als de burgemeester de volgende keer dit soort protesten verbiedt”. Gelukkig reageerde burgemeester Van der Laan op deze verkapte oproep tot een demonstratieverbod met de woorden “Verbieden hoort niet bij Amsterdam”.