Marieke van Duijn (op persoonlijke titel) is actief voorvechtster van groene idealen en werkzaam als adviseur public affairs voor LandschappenNL. Werner Schouten is voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging

Partijpolitiek werkt klimaatverandering in de hand

Het klimaatbeleid verwatert door kortetermijnbelangen. Het is tijd voor verbinding over partijen en generaties heen, tijd voor groene verbinding

Met het publiceren van de verkiezingsprogramma’s en kandidatenlijsten kondigen de verkiezingen zich aan. In deze programma’s wordt blijk gegeven van de enorme opgaven op het gebied van klimaat en biodiversiteit, nog afgezien van wensen als een miljoen woningen erbij. Zijn dé opgaven van de 21ste eeuw niet te groot om aan partijpolitiek over te laten? […]