Campagneleid. Giftige Stoffen Greenpeace

Sociaal Geografe en Milieukundige Marietta Harjono is campagneleider Giftige Stoffen bij Greenpeace. Zij houdt zich sinds 2002 nationaal en internationaal bezig met allerlei vormen van gevaarlijk afval, van sloopschepen tot e-waste. Sinds 2008 werkt zij op het dossier rond het milieudelict van Trafigura.
foto: ©Greenpeace/Stroomer

Trafigura vecht tegen de waarheid

Journalisten die de rol van Greenpeace in de zaak rond het gifschip Probo Koala hekelen, negeren de criminele handelingen van Trafigura 

Weer krijgt Jaffe Vink (publicist, red.) in NRC Handelsblad van 5/12/11 een podium voor zijn ongegronde aantijgingen tegen Greenpeace. Net terwijl het hoger beroep dient in de rechtszaak tegen Trafigura beticht Vink Greenpeace van liegen. Toevallig? Er staan grote belangen op het spel. Greenpeace slaagde er afgelopen jaren in om voor deze rechtszaak informatie boven tafel te krijgen, die Trafigura, een van de rijkste oliehandelaren ter wereld, verborgen hield. Trafigura strijdt niet tegen leugens, maar tegen de waarheid. Met de hulp van Vink.