Tweede-Kamerlid PvdA

Mariëtte Hamer is Tweede Kamerlid voor de PvdA en specifiek belast met onderwijs, de kinderopvang en wetenschapsbeleid.

Minimumtarieven voor zzp’ers

Zelfstandigen zonder personeel moeten minimaal 150 procent van het minimumloon krijgen

Door het instellen van minimumtarieven heeft een zzp’er altijd de financiële ruimte zich te verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid en een pensioenregeling af te sluiten.

Wie maakt dit land nou ‘onbestuurbaar’?

Nieuwe wet voor gehandicapten is onuitvoerbaar en onaanvaardbaar

Vandaag moeten de leden van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) een beslissing nemen over het bestuursakkoord. De meeste gemeenten laten weten dat zij tegen het bestuursakkoord zijn, omdat zij de voorstellen voor de bezuinigingen op de sociale werkvoorziening en de uitkeringen voor jong gehandicapten (WSW en WAJONG) onaanvaardbaar vinden. De plannen die het kabinet heeft om bij de invoering van de nieuwe wet ‘werken naar vermogen’ het budget met meer dan een miljard te verminderen, maken deze nieuwe wet onuitvoerbaar. Dit is de reden dat het VNG bestuur heeft laten weten dit onderdeel uit het bestuursakkoord te willen schrappen.

Langer zwangerschapsverlof goede zaak

Nederland kent op dit moment negen kindregelingen, dat is onnodig complex

Ik ben ingenomen met het voornemen van het Europees Parlement om het zwangerschapsverlof naar twintig weken uit te breiden, en het vaderschapsverlof naar twee weken.