Vakbondsbestuurder FNV, branche Sociale Werkvoorziening

Vakbondsbestuurder voor de FNV, in de branche Sociale Werkvoorziening. Campagneleider Sociale Ontwikkelbedrijven bij de FNV, #rechtopwerk

Inclusieve maatschappij? Nog niet voor arbeidsbeperkten

Ik vind dat dit in een land als Nederland niet zou mogen: werknemers met een beperking staan nu vaak aan de kant omdat er geen passend werk is voor ze

Wilma, Wopke en Tristan, zomaar wat namen van mensen met kwaliteiten en veel enthousiasme om te werken. Toch is dat voor hen moeilijk om aan het werk te komen en te blijven. Waarom? Zij hebben een arbeidsbeperking. En niet alleen zij, maar zo’n 100.000 mensen met een arbeidsbeperking staan sinds de invoering van de Participatiewet […]