directeur van De Groene Zaak

Marjolein Demmers is directeur van De Groene Zaak, vereniging van ondernemers voor een duurzame economie, en raadslid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).

Met de koplopers in duurzaam ondernemen werkt De Groene Zaak aan het versnellen van de transitie naar een duurzame economie. Dit vergt een beleidscontext waarin duurzaam ondernemen loont. Als lid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) werkte zij o.a. aan adviezen over gedragsverandering, circulaire economie en “Rijk zonder CO2” (energietransitie). Tot 2016 was zij internationaal werkzaam als director sustainability bij Royal HaskoningDHV. Ook in haar eerdere werk bij Essent, McKinsey&Company en PRé Consultants stond het vinden van duurzame oplossingen en strategieën steeds centraal.

We hebben meer dan één minister nodig voor een duurzame toekomst

"Een duurzame toekomst krijgen we alleen als het hele kabinet leiderschap toont en het niet alleen op het bordje van minister Wiebes komt te liggen"

Door: Niels van Tent Ron Jansen Marjolein Demmers De plannen van de coalitie zijn bekend en het kabinet is geïnstalleerd. De 24 vrouwen en mannen kunnen aan de slag om de ambities en beloften van het regeerakkoord te vertalen naar de realiteit. Vooral het klimaatbeleid wordt een uitdaging, maar de combinatie van Economische Zaken en […]

Huidig belastingstelsel past niet meer bij de 21ste eeuw

Door de hoge loonbelasting is repareren al gauw duurder dan het kopen van een nieuw product. Dan kun je wel subsidies verstrekken voor duurzaamheid, maar in de basis blijf je de verkeerde kant op sturen. Dat is niet effectief.

De voornaamste functie van het belastingstelsel is om op een stabiele en geaccepteerde manier de schatkist te vullen voor de collectieve uitgaven die we willen doen aan bijvoorbeeld zorg, onderwijs en infrastructuur. Het huidige belastingstelsel was lange tijd een prima systeem om dit te bewerkstelligen. Maar de wereld verandert. Het huidige fiscale systeem is steeds […]