Socioloog

Mark Levels studeerde sociologie in Nijmegen, Florence en Oxford. Hij studeerde cum laude af aan de Radboud Universiteit en promoveerde in 2011 in de sociale wetenschappen aan die universiteit op een proefschrift over mate waarin wetgeving over abortus en contraceptie van invloed is op de reproductieve keuzes die vrouwen maken. Thans werkt hij als onderzoeker aan het Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Universiteit Maastricht, waar hij onderzoek doet naar de mate waarin onderwijssystemen van invloed zijn op de arbeidsmarktallocatie van werknemers. Samen met econome Roxanne Korthals ontwikkelde hij de Politieke Weegschaal, een online stemhulp die gebruikers inzicht geeft in de complexiteit van het electorale keuzeproces.

Vluchten de kiezers nu naar de flanken?

Onze resultaten maken inzichtelijk dat die angst niet noodzakelijkerwijs gegrond is

Politiek bedrijven is afwegingen maken. De twee partijen die op het moment coalitiebesprekingen aan het houden zijn weten hoe moeilijk die afwegingen kunnen zijn. Want hoewel VVD en PvdA het er gauw over eens waren dat de assurantiebelasting omhoog gaat en de basisbeurs vervangen wordt door een sociaal leenstelsel, lagen er lang nog genoeg punten ter tafel waarover de twee partijen het fundamenteel oneens zijn. Om maar wat te noemen: het ontslagrecht, de WW en de hypotheekrenteaftrek. En aangezien de twee formerende partijen geen zoutloos compromiskabinet willen maar “elkaar iets gunnen”, ligt uitruilen voor de hand. Bijvoorbeeld: wij willen de hypotheekrenteaftrek beperken, en in ruil daarvoor mogen jullie de duur van de WW verkorten.