Inwoner van Amsterdam en dominee


Twijfel niet aan integriteit Halsema

Critici van Halsema hebben deels gelijk. Maar een mens moet fouten kunnen maken, en beleidskeuzes moeten eerlijk worden beoordeeld.

Wijlen burgemeester Eberhard van der Laan riep kort voor zijn overlijden op tot het bewaren van het ‘lieve’ karakter van Amsterdam. Zijn opvolger is nu amper twee jaar in functie. Na een inschattingsfout schreeuwt rechts Nederland onmiddellijk om haar hoofd op een schaal. Is dat wat Van der Laan bedoelde met ‘een lieve stad’? Het […]