Fractievoorzitter PvdA Den Haag

Martijn Balster (1981) is fractievoorzitter en woordvoerder veiligheid en (jeugd)zorg voor de PvdA in de Haagse gemeenteraad. Balster is bestuurskundige en naast zijn raadswerk werkzaam als onderzoeker. Daarvoor was hij senior-beleidsmedewerker begroting en strategie bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, politiek adviseur van de Kamervoorzitter en inhoudelijk medewerker voor de PvdA Tweede Kamerfractie.

‘Buy to let’: hoe vastgoedhandelaren hele woonwijken onbetaalbaar maken

De ongebreidelde opkoop en doorverhuur van woningen is een sluipende ramp voor de leefbaarheid en de prijsontwikkeling van wijken

Beleggers en investeerders staan met de neuzen tegen de etalageruiten gedrukt om de goedkope woningen in de oude stadswijken op te kopen voor de verhuur. Starters, ouderen, de loodgieter en de verpleegkundige leggen het af. Een oneerlijke strijd tussen machtige en kapitaalkrachtige partijen en groepen zonder al te veel kapitaal of inkomenszekerheid. Politieke keuzes. Want […]

Het nieuwe wonen: opkopen en cashen

'Met name wijken waar de leefbaarheid al onder druk staat en veel in particulier bezit is, vallen ten prooi aan agressieve beleggers en hongerige investeerders'

Huizen opkopen in de grote stad om er rijk van te worden. Slapend rijk. Het neemt hand over hand toe in Den Haag. Een zeer zorgelijke ontwikkeling. Met de groeiende rendementen van investeerders verdwijnt de kans op een betaalbaar koop- of huurhuis voor de meeste inwoners als sneeuw voor de zon. En het was al […]

Steden bouwen vanuit de skybox

De gemeente geeft de stuurknuppel volledig uit handen aan marktpartijen

In een stad zonder grond is bouwen duur en ingewikkeld. Zonder sturing van de overheid lukt het dan simpelweg niet om betaalbare woningen te realiseren en ambachtelijke bedrijvigheid te behouden. Toch gaat Den Haag het experiment aan om industrieterrein de Binckhorst – bijna het laatste te ontwikkelen stukje gemeentegrond – vrijwel zonder overheidssturing te transformeren […]

Help! De huurder in de Haagse regio verzuipt

Huren wordt onbetaalbaar in de Haagse regio. De lijsttrekkers van de PvdA in de regio Haaglanden, Provinciale Staten en Tweede Kamer, luiden de noodklok

Het aantal betaalbare woningen dat momenteel wordt gebouwd in de Haagse regio is bedroevend laag. Nog niet de helft van wat nodig is om de trek van mensen naar onze populaire regio te kunnen huisvesten. De investeringscapaciteit van corporaties het laagst van Nederland. Gemeenten kijken ondertussen afwachtend naar elkaar, hebben de ijdele hoop dat de […]

Ik krijg rillingen op mijn rug van godsdienstpolitie PVV

'De PVV wil scholen met een subsidiestop dwingen om het Paasfeest te vieren zoals zij dat ‘voorschrijven’.

Er is een onbegrijpelijke ophef ontstaan over de paasviering op Haagse christelijke basisscholen: de PVV wil scholen met een subsidiestop dwingen om het Paasfeest te vieren zoals zij dat ‘voorschrijven’. Het is schrijnend om te zien hoe slecht de PVV op de hoogte is van de Nederlandse grondwet, waarin de vrijheid van onderwijs stevig verankerd […]

Is dit wat de PVV bedoelt met de Schilderswijk hermetisch afsluiten?

Huis na huis, deur na deur, moeder na moeder, huilend kind na huilend kind.

In de deuropening van het appartement op de Hoefkade nummer 834 in de Haagse Schilderswijk staan acht mannen in uniform en twee blaffende honden. “Eruit, allemaal naar buiten en opstellen in de gang”, schreeuwt de man in uniform tegen de drie kinderen en de vrouw. Het gezin loopt overstuur en geschrokken langs de honden die […]

Kinderdromen moeten van de PVV kapotgemaakt worden

Als het aan de PVV in Den Haag ligt, mogen vluchtelingenkinderen niet maatschappelijk participeren

Je zou er aan gewend raken. De extreme, vaak discriminerende opmerkingen van de PVV. Ook in de luwte en schaduw van de Tweede Kamer doen de Haagse PVV-raadsleden de meest extreme uitspraken. Onlangs was het weer zover. Zonder blikken of blozen herhaalde PVV-raadslid Daniëlle de Winter dat kinderen van vluchtelingen – of ze nu kort […]

Het gaat beter als iedereen mee kan doen

Discriminatiebestrijding is gebaat bij partijen die verschillen willen verkleinen in plaats van uitvergroten

Discriminatie is in Den Haag, aan de orde van de dag. In een stad met veel achtergronden, geloven en een omvangrijke economische segregatie liggen ongefundeerde oordelen altijd op de loer. Dat kan leiden tot grote achterstanden en tot spanningen. Dat is de internationale stad van recht en vrede onwaardig.