Wethouder Wonen, Wijken en Welzijn in Den Haag

Martijn Balster (1981) is wethouder Wonen, Wijken en Welzijn in Den Haag. Daarvoor was hij fractievoorzitter en woordvoerder veiligheid en (jeugd)zorg voor de PvdA in de Haagse gemeenteraad. Balster is bestuurskundige en naast zijn raadswerk werkzaam als onderzoeker. Daarvoor was hij senior-beleidsmedewerker begroting en strategie bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, politiek adviseur van de Kamervoorzitter en inhoudelijk medewerker voor de PvdA Tweede Kamerfractie.

Het vertrouwen in de overheid was voor covid al broos en komt niet terug met mooie woorden

Beste minister van Wonen, Wijken én Mensen, dicht de kloof en geef de wijkaanpak een plek in het nieuwe regeerakkoord

Beste aanstaand minister van Wonen, Wijken en Mensen, In de coulissen loopt u wellicht al warm. U heeft in ieder geval de opdracht om te bouwen, bouwen en bouwen. Maar wonen gaat nog over veel meer. Over de mensen die in de wijken wonen waar het niet zo goed gaat. Niet goed met de coronabesmettingen, […]

Verlos Vestia en haar huurders van de last op de schouders

Als gevolg van een herzien verbeterplan en landelijke regels vanuit het Waarborgfonds Sociale Woningbouw moest Vestia noodgedwongen veel nieuwbouwprojecten stopzetten

Als ergens de woningnood hoog is, dan is dat in de Zuidelijke Randstad. 10 miljard is het acute tekort om te kunnen doen wat minimaal nodig is: voor onderhoud, verduurzaming en vernieuwing van de woningvoorraad. Een belangrijke reden voor de stagnatie is dat woningcorporatie Vestia tegen grote beperkingen aanloopt. De gevolgen van de derivatenproblematiek van […]

Betaalbaar wonen op sterven na dood

Achter deze cijfers gaan mensen schuil. Het vertrouwen is weg

Betaalbaar wonen kan binnenkort niet meer. Dat is de impliciete conclusie van het rapport ‘Woondealregio’s motie Ronnes’ dat gisteren is verschenen. Het rapport constateert met droge cijfers dat de corporatiesector in rap tempo wegkwijnt. Al in 2024, zijn de investeringen opgedroogd, terwijl de investeringen al jaren achter lopen bij wat nodig is. Het kan zo […]

Onmiddellijke stop op verkamering want woningmarkt is een race to the bottom

Een doemscenario dreigt, waarbij steeds kleinere woningen voor steeds hogere prijzen worden verhuurd

Er is sprake van absolute woningnood in Den Haag. De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning is de afgelopen vijf jaar meer dan verdubbeld. Een eengezinswoning werd tussen 2014 en 2018 ruim 40 procent duurder, een appartement zelfs 59 procent. Sommige beleggers en huisjesmelkers zien hier helaas vooral een verdienmodel in, basale fatsoensnormen staan meer […]

‘Buy to let’: hoe vastgoedhandelaren hele woonwijken onbetaalbaar maken

De ongebreidelde opkoop en doorverhuur van woningen is een sluipende ramp voor de leefbaarheid en de prijsontwikkeling van wijken

Beleggers en investeerders staan met de neuzen tegen de etalageruiten gedrukt om de goedkope woningen in de oude stadswijken op te kopen voor de verhuur. Starters, ouderen, de loodgieter en de verpleegkundige leggen het af. Een oneerlijke strijd tussen machtige en kapitaalkrachtige partijen en groepen zonder al te veel kapitaal of inkomenszekerheid. Politieke keuzes. Want […]

Het nieuwe wonen: opkopen en cashen

'Met name wijken waar de leefbaarheid al onder druk staat en veel in particulier bezit is, vallen ten prooi aan agressieve beleggers en hongerige investeerders'

Huizen opkopen in de grote stad om er rijk van te worden. Slapend rijk. Het neemt hand over hand toe in Den Haag. Een zeer zorgelijke ontwikkeling. Met de groeiende rendementen van investeerders verdwijnt de kans op een betaalbaar koop- of huurhuis voor de meeste inwoners als sneeuw voor de zon. En het was al […]

Steden bouwen vanuit de skybox

De gemeente geeft de stuurknuppel volledig uit handen aan marktpartijen

In een stad zonder grond is bouwen duur en ingewikkeld. Zonder sturing van de overheid lukt het dan simpelweg niet om betaalbare woningen te realiseren en ambachtelijke bedrijvigheid te behouden. Toch gaat Den Haag het experiment aan om industrieterrein de Binckhorst – bijna het laatste te ontwikkelen stukje gemeentegrond – vrijwel zonder overheidssturing te transformeren […]

Help! De huurder in de Haagse regio verzuipt

Huren wordt onbetaalbaar in de Haagse regio. De lijsttrekkers van de PvdA in de regio Haaglanden, Provinciale Staten en Tweede Kamer, luiden de noodklok

Het aantal betaalbare woningen dat momenteel wordt gebouwd in de Haagse regio is bedroevend laag. Nog niet de helft van wat nodig is om de trek van mensen naar onze populaire regio te kunnen huisvesten. De investeringscapaciteit van corporaties het laagst van Nederland. Gemeenten kijken ondertussen afwachtend naar elkaar, hebben de ijdele hoop dat de […]

Ik krijg rillingen op mijn rug van godsdienstpolitie PVV

'De PVV wil scholen met een subsidiestop dwingen om het Paasfeest te vieren zoals zij dat ‘voorschrijven’.

Er is een onbegrijpelijke ophef ontstaan over de paasviering op Haagse christelijke basisscholen: de PVV wil scholen met een subsidiestop dwingen om het Paasfeest te vieren zoals zij dat ‘voorschrijven’. Het is schrijnend om te zien hoe slecht de PVV op de hoogte is van de Nederlandse grondwet, waarin de vrijheid van onderwijs stevig verankerd […]

Is dit wat de PVV bedoelt met de Schilderswijk hermetisch afsluiten?

Huis na huis, deur na deur, moeder na moeder, huilend kind na huilend kind.

In de deuropening van het appartement op de Hoefkade nummer 834 in de Haagse Schilderswijk staan acht mannen in uniform en twee blaffende honden. “Eruit, allemaal naar buiten en opstellen in de gang”, schreeuwt de man in uniform tegen de drie kinderen en de vrouw. Het gezin loopt overstuur en geschrokken langs de honden die […]

Meer zien