Hoofd milieuzaken Rainforest Alliance


Samenleven met een virus: we moeten duurzamer leren omgaan met land

De huidige pandemie biedt een kans om ons beheer van natuurlijke hulpbronnen te herzien, stelt Martin Noponen van de Rainforest Alliance.

Jongeren in Nederland, ondersteund door tal van NGO’s, staken vandaag om de overheid ertoe te bewegen serieuzere maatregelen te nemen tegen verdere klimaatverandering. Het is ironisch dat klimaatverandering en het coronavirus eigenlijk nauw met elkaar verbonden zijn. Onze onstilbare honger naar gewassen, hout en andere hulpbronnen heeft geleid en leidt nog steeds tot de verwoesting […]