70 jaar, socioloog, voorheen werkzaam in de verslavingszorg. Joods en links zionistisch georienteerd. Linksdenkend met eenstevige anarchistsiche inslag. Woont ongeveer de helft van het jaar in Israel.

Meer zien