Regering houdt het hoofd niet koel

Een terugkeer naar de oude situatie zonder beperkingen lijkt voorlopig onwaarschijnlijk, maar dat betekent niet dat we elke denkbare maatregel moeten treffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan

‘Houd het hoofd koel en plaats ziekte en dood in perspectief’ luidt het opiniestuk van wetenschappers Helsloot en Olsthoorn in de Volkskrant van maandag 23 maart. Een krap uur na plaatsing van het artikel kondigde het kabinet nieuwe maatregelen af in de strijd tegen het coronavirus. Waar bij eerdere maatregelen de regering het hoofd nog […]

Met mogelijk demonstratieverbod bereikt Dijkhoff nieuw dieptepunt

Het recht om ideeën ten toon te spreiden is bij uitstek een liberaal uitgangspunt

Met het idee van Klaas Dijkhoff om tijdens de Sinterklaasintocht een demonstratieverbod te laten gelden, zijn we in een nieuwe betreurenswaardige fase van de Pietendiscussie beland. Blijkbaar is de fractievoorzitter minder goed in staat zich te bekoren om de aanspraken van betogers indien zij een andere mening zijn toegedaan. Dit geeft al te denken, maar […]

Verbod besnijdenis in het belang van het kind

Duidelijk is dat telkens het belang van het kind voorop moet staan

In navolging van IJsland zijn er ook in andere landen steeds meer geluiden te horen om besnijdenis te verbieden. Dit is een mooie aanleiding voor het heropenen van het debat over eenzelfde verbod hier in ons land, want de vrijheid van de een, mag niet ten koste gaan van de vrijheid van de ander. Iedereen […]