Hoogleraar diversiteit en onderwijs

Maurice Crul is hoogleraar Onderwijs en Diversiteit aan de Vrije Universiteit en de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Maurice Crul doet al meer dan 25 jaar onderzoek naar de school loopbanen van migranten kinderen in Europa. Hij heeft talloze boeken en publikaties op zijn naam en verricht momenteel onderzoek naar de opkomende elite onder de tweede generatie op basis van de prestigieuze European Research Council Consolidated Grant. Hij is verder de president van het IMISCOE netwerk, het grootste netwerk van migratie onderzoekers in de wereld waarbij 39 onderzoeksinstituten zijn aangesloten en zo'n 800 wetenschappers.

Publicaties

  • Superdiversiteit

    met Jens Schneider, Frans Lelie

    2013


Polarisatie bedreigt de Nederlandse werkelijkheid

Wat opvalt uit eigen onderzoek onder jonge stedelingen is dat de groepen die op dit onderwerp keihard tegenover elkaar staan, op de beide polen van hun gelijk, in hun leven in de stad eigenlijk juist zeer vergelijkbaar zijn in zowel hun denken als hun handelen

Door Maurice Crul en Carl H.D. Steinmetz Het gemoedelijke Hollandse poldermodel heeft de afgelopen jaren plaats gemaakt voor de adrenalinerush van de polarisatie. Het had eerst iets verfrissends, maar ondertussen maken we ons steeds meer zorgen. Voor het poldermodel had je meerdere partijen nodig die bereid waren om via een vaak taai en stroperig proces […]

Giftig onderwijsbeleid voor vluchtelingenkinderen

Stel je zelf een Syrische puber voor van zestien die in Damascus het lyceum deed en terecht komt op het praktijkonderwijs, of mbo niveau 1 of 2.

‘Je leert geen Nederlands als je niet met Nederlandse kinderen in de klas zit’. Een kernachtige samenvatting van het falen van ons onderwijsbeleid ten aanzien van vluchtelingenkinderen door een 16-jarige Syrische jongen. Nederland heeft al jaren een op vluchtelingenkinderen gericht onderwijsbeleid dat in de uitwerking ronduit desastreus is. Het is echter een verborgen beleid dat […]