Opiniepeiler

In 1971 ben ik afgestudeerd als Sociaal Geograaf bij de UvA in Amsterdam. Na een korte periode als wetenschappelijk medewerker ben ik 15 jaar actief geweest als onderzoeker, tussen 1973 en 1975 bij Inter/View, daarna samen met Hedy d’Ancona (Cebeon) en vanaf 1980 als mededirecteur van Inter/View. Vanaf 1976 was ik in de media actief op het terrein van verkiezingsonderzoek. Eerst bij Vara’s In de Rooie Haan. Later o.a. in Achter het Nieuws en NOVA.
In 1984 werd ik assistent van Anton Dreesmann, waarbij onder andere het project Micro Computer Club Nederland werd opgezet en ik directeur werd van Headstart in de Verenigde Staten. Bij de beursgang van Inter/View in 1986 werd ik gevraagd als voorzitter van de raad van commissarissen te functioneren. Dat heeft tot 1999 geduurd. Na vier jaar (1991-1995) te hebben gewerkt bij ITT Gouden Gids op het terrein van marketing en business development was ik drie jaar CIO bij Wegener Arcade. Daarbij onder meer verantwoordelijk voor de interne IT en de internetactiviteiten. Van 1998 tot en met 2001 ben ik CEO geweest van Newconomy.
Sinds 2002 run ik www.peil.nl, een opiniepanel, waarmee actuele ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving op de voet gevolgd kunnen worden. En ik ben betrokken bij een aantal vernieuwingsprojecten op het terrein van technologie en media.

Wanneer komen we weer bij zinnen?

Wordt het niet eens tijd dat medici, bestuurders en media de Nederlanders een reëel beeld geven van wat het gevaar van dit virus is?

Dat we tot half maart erg bang waren voor de gevolgen van de verspreiding van het virus kon ik me voorstellen. De WHO gaf aan dat de sterftekans als je besmet raakte rond de 3% lag. De beelden van de ziekenhuizen in Bergamo waren verschrikkelijk. De virologen, epidemiologen en doctoren op televisie gaven aan, dat […]

Wereldwijde verschillen in verspreiding van corona wijzen naar oplossing

Ik vond wetenschappelijke verklaringen waarbij vastgesteld werd dat in ieder geval het griepvirus zich bij hogere luchtvochtigheid veel minder snel kon verspreiden

Mededeling van de Joop-redactie: onafhankelijk van de interessante bevindingen van Maurice de Hond is het van het grootste belang dat de actuele officiële adviezen van de overheid opgevolgd worden. Die vind je hier. Ongeacht de weersomstandigheden geldt vooralsnog: blijf zoveel mogelijk thuis. Ik ben opgeleid als sociaal geograaf met als bijvak statistiek.  Dan bestudeer je […]

Hoe zou de Deense aanpak electoraal voor de PvdA kunnen uitwerken?

De uitslag van de verkiezingen in Denemarken van deze week is nogal bijzonder, bezien vanuit het perspectief van de sociaaldemocraten

De overwinning van de PvdA bij de Nederlandse Europese Parlementsverkiezingen en de uitslag van de Deense parlementsverkiezingen doen een interessante vraag rijzen: leidt een vergelijkbare strategie van de PvdA als die van haar Deense zusterpartij, tot een vergelijkbaar resultaat als bij de laatste verkiezingen in Denemarken? De ‘grote coalitie’ in Nederland van 2012 was electoraal […]

PVV verkeert in uitzichtloze situatie; referendum hielp de tegenpartijen

Een volgende nieuwe beweging zal zich niet vooral binnen een bepaalde vleugel van het politieke spectrum gaan bewegen, maar zou ook een soort volksbeweging kunnen worden

21 maart 2018 zal in de Nederlandse politieke geschiedenis waarschijnlijk net zo een historische datum worden als 6 maart 2002 (de Gemeenteraadsverkiezingen waarbij Fortuyn in Rotterdam 34,7% haalde, slechts enkele maanden na de oprichting van de partij Leefbaar Rotterdam). De kans op de historische waarde wordt groter als de prominente politici in Nederland niet goed […]

De sociale staat van de twee Nederlanden (vrij naar het SCP)

Alleen als we in 2018 en daarna daadwerkelijk iets doen om de kloof kleiner te maken, zal een nieuw rapport van het SCP over tien jaar hetzelfde “positieve beeld” kunnen geven als dit jaar

Op 10 december jl. plaatste ik op Peil.nl een artikel over “gescheiden werelden”.  Daarin liet ik zien dat er in Nederland twee verschillende groepen mensen zijn, die verschillend aankijken tegen allerlei aspecten van onze samenleving. Leven als het ware in twee werelden. Men kent elkaars wereld amper en begrijpt de ander ook totaal niet. De […]

Het onvermijdelijke electorale verlies van de nieuwe regeringscombinatie

Zowel de verkiezingsuitslag als deze lange formatie vormen een aanwijzing dat we ten aanzien van ons parlementaire stelsel inmiddels in Alarmfase 3 verkeren

Op zijn 70e verjaardag schetst opiniepeiler Maurice de Hond de naar zijn mening alarmerende staat waarin de politiek verkeert. Toename van verschuivingen tussen verkiezingen De verkiezingsuitslagen in Nederland in 1994 en 2002 lieten verschuivingen zien van een omvang, die daarvoor nog niet gekend was. In 1994 verloren PvdA en CDA, de regeringscoalitie van dat moment, […]

Kroniek van een aangekondigd historisch verlies

De PvdA lijkt op de V&D: alles is ook ergens anders te koop. Er komen vooral nog oudere klanten, maar de rest doet zijn aankopen elders

Al heel lang zitten CDA en PvdA in hetzelfde schuitje. Het waren twee volkspartijen gebaseerd op de verzuiling van begin vorige eeuw, die lang samen meer dan driekwart van de kiezers achter zich kregen. Sinds de naoorlogse generatie 50 jaar geleden deel werd van het electoraat, zag je in de lange trend het CDA (KVP+ARP+CHU) […]

Alsof ik bij een PVV-bijeenkomst heb gezegd dat ik Zwarte Piet wil afschaffen

Wellicht is mijn voorstel voor andere spellingsregels te confronterend voor de heetgebakerde lezers en columnisten die fel en ongenuanceerd reageren.

Woensdag schreef ik dit stuk in De Volkskrant, waarin ik een eenvoudige spellingshervorming voorstelde. Ik sprak er ook over bij Pauw. Vier (!) columnisten bij De Volkskrant namen mij hierover de maat. Ook Youp schreef zaterdag zijn wederom grappige column erover  (ik had me “onsterfelijk belachelijk” gemaakt). Vanaf donderdag stond de brievenrubriek van De Volkskrant vol met afwijzende reacties. (Sommige […]

Hoe anders is het geworden in die 40 jaar!

Het was en is altijd mijn bedoeling geweest om via de peilingen te laten zien wat de opinie van de kiezers is. Omdat ik denk dat bij een waar democratisch stelsel het oordeel van de burger een rol moet spelen.

40 jaar geleden kwam ik voor het eerst naar buiten met een politieke peiling. Het was bij het in politieke kringen invloedrijke “In de Rooie Haan”. Bij dit jubileum vind ik het boeiend om het verschil tussen toen en nu te analyseren. Niet op het terrein van de uitvoering van het onderzoek (hoewel op dat […]

De kater komt er aan: het Oekraïne-referendum

Wat er woensdag en daarna ook gebeurt, de verliezer is duidelijk: het vertrouwen in politiek en politici

Het politieke stelsel in Nederland, is aan het aftakelen, net zoals trouwens in de meeste andere democratische landen. Het draagvlak voor regeringen en hun besluiten wordt steeds smaller. De twee regeringspartijen in ons land hebben bijvoorbeeld in onze peiling al een tijd twee derde van hun kiezers verloren. Het wordt dus vrijwel in geheel Europa […]

Meer zien