Impact consultant

Maurits Appeldoorn (1991) studeerde politieke filosofie en politieke wetenschappen aan de Universiteit van Leiden en de Universiteit van Amsterdam. Hij werkt in het dagelijkse leven als impact consultant en is freelance journalist.

Een pleidooi tegen gelijke kansen

Als sociaaldemocraten zich gaan inzetten om ervoor te zorgen dat iedereen op min of meer gelijke voet kan meedoen aan de wedstrijd of op de markt, accepteren ze het logische resultaat daarvan: winnaars en verliezers

Nieuwbakken PvdA-kamerlid Habtamu de Hoop oogstte vorige maand lof van vriend en vijand met zijn maidenspeech. Daarin pleitte hij voor meer kansengelijkheid, zodat iedereen ‘kan worden wat hij of zij wil’. Niet alleen De Hoop, ook Ploumen en andere PvdA-politici pleiten voor meer kansengelijkheid. Kennelijk is het een belangrijke pijler voor veel sociaaldemocraten. Hoewel een […]