Historicus en docent in het voortgezet speciaal onderwijs

Max van Lingen is bestuurslid van de Internationale Socialisten en medeorganisator van de manifestatie tegen racisme en uitsluiting van afgelopen 30 oktober.

Waarom de scholen dicht moeten blijven

Een beëindiging van de sluiting van de scholen brengt een heleboel volwassenen weer in contact met elkaar. Dat is een risico dat we niet moeten willen nemen.

Het kabinet heeft aangegeven pas op 31 maart een besluit te nemen over het wel of niet verlengen van de maatregel om de scholen in het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs te sluiten. Het kabinet hoopt dat voor die tijd het RIVM-onderzoek naar de besmettelijkheid van het coronavirus onder kinderen is afgerond. Dat is om […]

Wordt 2014 een echt een links jaar?

Gevestigd links heeft defensieve houding aangemeten.... We zullen zelf handen uit de mouwen moeten steken

Jelmer Renema voorspelt dat 2014 een links jaar wordt. Na de gure, rechtse wind van de afgelopen jaren is dat een mooi vooruitzicht. Maar er is nog heel wat nodig om dat te bewerkstelligen.

Links moet verzet tegen bezuinigingen niet aan Wilders overlaten

Alleen door zelf initiatief te nemen kunnen we voorkomen dat Wilders de strijd tegen bezuinigingen kaapt om zijn eigen haatzaaierij te verspreiden

Terecht stelt Chris Verweij dat ‘het verzet van de PVV niet het onze is’. Maar dat betekent ook dat links de verantwoordelijkheid heeft om zelf dat verzet te organiseren.

Waarom ik wel meevaar

De Gaza Freedom Flotilla II heeft een groot doel en nog grotere tegenstanders

Naar mate de voorbereidingen verder vorderen wordt dit eens te meer duidelijk. Op alle fronten worden we tegengewerkt door de Amerikaans-Israëlische alliantie, wiens machtige arm ver reikt. Maar het vertrek van de flotilla zullen ze niet tegenhouden.

Hoe de critici van Wilders gemuilkorfd worden

De bewering dat het met name ‘critici’ van de islam zijn die onder vuur liggen is de wereld op zijn kop.

De afgelopen jaren zijn het voornamelijk critici van Wilders en de PVV geweest die monddood werden gemaakt, met medewerking van gevestigd links.