geboren: Ambarawa-Midden Java
Lagere school: Soerabaja
Middelbaar onderwijs: Mulo , Amsterdam
H.T.S weg en waterbouw,Amsterdam
Werkzaam geweest: bedrijfsleven;
-Betonmortel branch
-Technisch vastgoed beheer
Sedert 2001 gepensioeneerd