Hoogleraar Toegepaste Filosofie

Michiel Korthals is hoogleraar Toegepaste Filosofie aan de Wageningen Universiteit. Hij studeerde Filosofie, Sociologie en Duits aan de Universiteit van Amsterdam en de Karl Ruprecht Universit├Ąt in Heidelberg (BRD). Zijn academische belangstelling richt zich op bioethiek (met name voeding, dieren en milieu), deliberatieve en democratische theorie├źn en Amerikaans pragmatisme. Hij heeft een verscheidenheid aan publicaties op zijn naam staan.
Korthals is tevens voorzitter van de Stichting FREE (Foundation for the Restoration of European Ecosystems), die ongeveer 1500 Hooglanders, Konikspaarden, Wisenten en Rode Geuzen beheert. De laatste jaren treedt hij veelvuldig op met gedichten over eten, landbouw en natuur.

De gebrekkige voedselvaardigheden van Nederlanders

Het geld, klein of groot, verdringt normale menselijke waarden

De schandalen in de landbouw en voedselwereld houden niet op. De afgelopen weken hadden we eerst de mestfraude, nu de melk en fosfaat fraude. Telkens weer blijkt dat het fundamenteel mis is met de landbouw- en voedselproductie. Veel boeren lappen regels die iedereen beschermen tegen gezondheidsrisico’s en de natuur vrijwaren van milieurampen aan hun laars. […]

Waar is de minister voor voedselbeleid?

Het nieuwe landbouw- en voedselbeleid, gebaseerd op samenwerking tussen consumenten en producenten, krijgt geen steun

In de verkiezingsstrijd hoorden we bijna niets over de grote landbouw- en voedselcrisis. Nog steeds is er teveel zout, suiker en vet in het eten. Nederland heeft veel te veel koeien, kippen en varkens. Veel boeren gebruiken nog steeds veel te veel kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. Stikstof overschotten vernietigen nog steeds natuur en de soortendiversiteit […]

De Nederlandse overheid moet alternatieve landbouw prioriteit maken

Vanwege de directe relatie met burgers, staan duurzaamheid, smaak, toegankelijkheid en betaalbaarheid, en gezondheid voorop, net als samenwerking

De volgende fase van alternatieve landbouw: structuren. Stadslandbouw, biologisch en groenteclubs, vormen van landbouw die geen of weinig chemie gebruiken en dichtbij burger-consumenten staan, groeien ieder jaar met dubbele cijfers. Maar nog steeds heerst onder deze bewegingen een calimero houding van ‘wij zijn maar 0.001 % van de voedselproductie’. Niettemin, het markt aandeel van de […]

Eetbaar Nederland

Voeding mag niet totaal in handen vallen van een anonieme voedselsector, maar moet zoveel mogelijk zelf ter hand worden genomen

De laatste jaren is er over de hele wereld een golf van kleine en grote bewegingen opgekomen die zich bezighouden met voeding dichtbij huis. In moestuinen, stadstuinen, tuinbakken, hangpotten, kassen en op andere plekken wordt ijverig gezaaid, geschoffeld, gevloekt en geoogst. Bijna alle grote steden hebben een beweging als ‘eetbaar…’ en ook kleine gemeente hebben […]

Redenering over nertsen fokken deugt niet

Voorzitter Raad van Bestuur Wageningen University past zijn argumenten aan de gewenste uitkomst aan

Ik maak mij grote zorgen over de manier van redeneren van dr. ir. Aalt Dijkhuizen, voorzitter Raad van Bestuur van de Wageningen University (WUR), onlangs in een filmpje van nertsenfokkers en in zijn tekst in: Zorgvuldige veehouderij, Wageningen, 2010.

Mag de burger-consument nog kiezen?

De discussie over de toekomst van de landbouw gaat niet over de 'waardenvrije' feiten maar over de verwevenheid van feiten en normen

Recentelijk hebben bepaalde insiders van de landbouw een pleidooi gehouden voor intensivering van de landbouw, met in achtneming van duurzaamheid, maar met een stevig gebruik van landbouw huisdieren als kip, koe, en varken. De plofkip, 38 dagen oud, 15% kan niet het voortijdig uitgegroeide vleeslichaam dragen en heeft gebroken poten, en de aangebonden varkens moeten de consumenten accepteren, want de duurzaamheid wil het. We sparen zo land uit, dat we kunnen gebruiken voor verwilderde natuur (en C02 opvang).

Handel gaat niet voor voeding; vrije markt produceert honger en ondervoeding

Speculatie met voeding, of het nu gaat via termijnmarkten of via ongezonde voeding in termen van teveel zout, suiker of slechte vetten, draagt bij aan grotere ellende

De Zembla uitzending van 23 december 2011 maakte het opnieuw duidelijk: de vrije markt kan en hoort voedingsmiddelen niet te regelen. Terwijl bij financiële producten toezicht gebaseerd op strenge regels een algemeen aanvaarde activiteit is, is dit bij voedingsmiddelen nog steeds niet doorgedrongen tot de betrokken instanties, zoals banken, overheid, voedingsbedrijven en wetenschappers.

Een ondoordachte maaltijd is niet de moeite waard

Waarom zou je persoonlijk aandacht moeten geven aan goed eten en de voorbereiding daarvan?

Het filosofisch-ethische antwoord op deze vraag kent vier stappen. Een eerste stap maakten de Griekse denkers uit de oudheid, Plato en Aristoteles; volgens hen is menselijk leven een doordacht leven, een leven dat zijn zin heeft omdat mensen een belangrijke plaats kunnen geven aan samen redeneren, denken en overdenken over wat mensen (jij, ik, iedereen) doen en zijn. Tijdens gesprekken met mensen, op de markt, of bij mensen thuis, wordt gegeten en gedronken en daarom is eten en drinken belangrijk. De gesprekken heten vaak symposia, letterlijk ‘samen drinken’.

WRR biedt geen oplossing voor honger in Afrika

WRR richt zich op het voorkomen van voedseltekorten en niet op het tegengaan van slechte voedselkwaliteit, en gaat daarmee voorbij aan een belangrijke oorzaak van structurele armoede en ondervoeding in ontwikkelingslanden

Het recente rapport van de WRR, Minder pretentie, meer ambitie: ontwikkelingshulp die verschil maakt, doet forse aanbevelingen voor wijziging van Nederlandse ontwikkelingshulp. Nu de belangrijkste betrokkenen zich al dan niet kritisch hebben laten horen over de grote lijn van dit rapport wordt het tijd bepaalde belangrijke kwesties nader onder de loep te nemen, zoals landbouw en voeding.