SP Tweede Kamerlid

Michiel van Nispen (1982) is lid van de Tweede Kamer voor de SP. Van Nispen komt uit Breda en studeerde rechten aan de Universiteit van Tilburg. Hij behaalde de master Internationaal en Europees publiekrecht. Na banen op diverse advocatenkantoren begon hij in 2007 als beleidsmedewerker justitie op de Tweede Kamerfractie van de SP. Sinds 2014 is hij lid van de Tweede Kamer. Daar is hij woordvoerder justitie en sport.

Recht voor iedereen moet de kern zijn

Advocaten kunnen onrecht aantonen en met grondig werk zorgen voor meer rechtvaardigheid.

De Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag heeft de problemen in onze rechtsstaat blootgelegd. Ouders die onterecht als fraudeur werden bestempeld konden nergens terecht. De Belastingdienst negeerde bezwaren op een besluit, met grote financiële gevolgen. Tegelijkertijd werd het uitblijven van een bezwaar tegen een hoge aanslag van de Belastingdienst of van toeslagen gezien als ‘bekentenis’. Als je onrecht wordt […]

Wat heeft een minister voor Rechtsbescherming ons nou opgeleverd?

Tijdens het ministerschap van Sander Dekker hebben al honderden sociaal advocaten hun toga aan de wilgen gehangen

Een minister voor Rechtsbescherming, voor de regering-Rutte III in 2017 aantrad hadden we die nog niet. Een hele mooie titel voor minister Sander Dekker, maar nu de laatste plannen van Rutte III besproken worden is het goed om eens te kijken wat deze nieuwe minister heeft opgeleverd. In een rechtsstaat moet je je recht kunnen […]

Laat tolken en vertalers niet over aan de grillen van de vrije markt

De regering wil het tekort aan tolken en vertalers oplossen met meer marktwerking. Dat zal alleen maar tot meer problemen leiden, schrijven tolk/vertaler Ani de Jong-Getcheva en SP-Kamerlid Michiel van Nispen.

Stel. Je bent op vakantie in een ver land en raakt als bestuurder van een huurauto betrokken bij een verkeersongeval met letsel. Er komt van alles op je af, maar of je je nu moet verantwoorden als veroorzaker of je moet voor behandeling naar het ziekenhuis, in een kwetsbare situatie moet je kunnen vertrouwen op […]

Maak recht weer voor iedereen toegankelijk

Je recht halen is in Nederland steeds duurder, stroperiger en niet laagdrempelig meer. Er is een alternatief, op te halen bij onze zuiderburen.

In een rechtsstaat moet je je recht kunnen halen. Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar voor veel mensen is dit niet de realiteit. Procedures zijn ingewikkeld. Problemen sluimeren lang en zijn geëscaleerd voordat ze bij de rechter komen. Grote rechtbanken zijn vaak niet in de buurt en niet bepaald laagdrempelig. En je recht halen is […]

Meer gym op school? Juist nu!

Gemiddeld wordt er per week nog geen 2 lesuren gym gegeven, twintig procent van de scholen plant maar één uur per week, de helft van de basisscholen zet geen vakleerkrachten in

Co-auteur: Peter Kwint 1 op de 7 kinderen in Nederland heeft overgewicht, deels veroorzaakt door te weinig beweging. Omdat we een gezondere en sportievere samenleving willen is het van belang dat we jongeren vroeg aanleren hoe leuk het is om te bewegen. Jong geleerd is immers oud gedaan. Om alle kinderen te bereiken organiseren we […]

Geen gelukkige start voor herstel van vertrouwen in de rechtsstaat

De afgelopen jaren was het ministerie van Veiligheid en Justitie te vaak in opspraak. Het is dan ook hard nodig om het vertrouwen te herstellen in het ministerie dat moet waken over onze rechtsstaat en moet zorgen voor veiligheid. De benoeming en taakverdeling van de twee ministers is echter geen gelukkige start. De eerste zichtbare […]

De veiligheid van gevangenispersoneel is in gevaar

Het broeit in de gevangenissen en dat is slecht voor de veiligheid. Een zeer ernstige boodschap waar een verantwoordelijk staatssecretaris direct mee aan de slag zou moeten

Gevangenispersoneel en gedetineerden lopen gevaar. Door onderbezetting kan de veiligheid niet meer worden gegarandeerd. ‘Het is wachten op de eerste dode’, zo klonk het zelfs vanuit het gevangenispersoneel. Het ziekteverzuim is hoog, er wordt minder gecontroleerd op drugs en wapens en geweldsincidenten zijn er dagelijks. Het broeit in de gevangenissen en dat is slecht voor […]

Stop Las Vegas aan de Noordzee

De kosten van gokverslaving zijn voor de samenleving levensgroot. De winsten voor een select groepje, private casinobazen.

In de blessuretijd van deze regeerperiode willen VVD en PvdA Holland Casino vermarkten. Een slecht idee met grote gevolgen: De gokverslaving is nu al problematisch en zal verder toenemen wanneer op winst gerichte bedrijven de casino’s gaan runnen. De voorstanders van de vermarkting blijven herhalen dat de minister geen casino’s zou moeten runnen. Een bizar […]

De bestuursrechtspraak verdient een betere toekomst

De regering lijkt doof voor de fundamentele kritiek. Het versnipperen van de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep is niet goed voor de rechtseenheid en de rechtszekerheid

Het hoger beroep in de bestuursrechtspraak gaat op de schop. Er is zeker reden om wijzigingen aan te brengen in het versnipperde en onoverzichtelijke stelsel waarin er meerdere hoogste rechters zijn, maar de door de regering voorgestelde wijzigingen in de bestuursrechtspraak zijn rechtsstatelijk en staatsrechtelijk onjuist. Het beslechten van geschillen tussen burger en overheid verdient […]

Meer gymles op school!

Net als rekenen en schrijven is bewegen iets dat je moet leren. Het gaat niet vanzelf

De bewegende jeugd heeft de toekomst. Voldoende bewegen helpt om de totale mens gezond te houden. Jong geleerd is oud gedaan, daarom moeten we jongeren meer en beter leren bewegen. Over het belang van meer gym om school wordt veel gesproken, maar daadwerkelijke beweging zien we in deze discussie nog niet. Hoog tijd om daar verandering in te brengen. Meer uren gymles op school verbetert de leerprestaties, voorkomt welvaartsziekten en zorgt voor een beter sportklimaat in Nederland.