Vind van zichzelf dat hij oud en wijs genoeg is om zelfstandig en onafhankelijk te denken. Denkt niet in links of rechts en houdt er niet van in hokjes geplaatst te worden. Kijkt tegen niemand op, maar kijkt ook niet op iemand neer. Gelooft in een wereld die gebaseerd is op vertrouwen in plaats van wantrouwen.

Zijn motto: "Wijze mensen hebben geen advies nodig; dwazen willen er geen.", Benjamin Franklin, Amerikaans staatsman en fysicus (1706-1790)