Voorzitter Landelijk Beraad Marokkanen

Mohamed Rabbae (1941) is voorzitter van het Landelijk Beraad Marokkanen (LBM). Het LBM werd opgericht als reactie op de film Fitna van Geert Wilders. Het LBM is nu één van de partijen die Geert Wilders aanklagen wegens haatzaaien en discriminatie van moslims. Hij is oud-lijsttrekker van GroenLinks.

Gaza en het politieke papegaaienconcert

De Europese politieke papegaaien zijn er als de kippen bij om de demonstraties tegen Israël te criminaliseren om hun medeplichtigheid aan de slachting van Gaza te camoufleren.

Na bijna vijftig jaar bezetting en de zoveelste slachting door Israël van onschuldige kinderen, vrouwen en mannen in Gaza alsmede de vernietiging van huizen, scholen, ziekenhuizen en elektriciteitscentrale is de politieke balans duidelijk geworden:

De Palestijnen hebben niets aan de internationale gemeenschap.

De Tweede Kamer degradeert zichzelf tot postkamer van Wilders

Open brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer en de fractievoorzitters, onder meer over de haatsticker van Geert Wilders

Het gezag van de twee organen van het Nederlandse parlement heeft zich sinds 2002 in verschillende richtingen ontwikkeld. De Eerste Kamer, die door menigeen als overbodig wordt gekwalificeerd, is gegroeid tot een stevig instituut dat haar stempel op de politieke besluitvorming nadrukkelijker drukt. De Eerste Kamer dwingt respect af in de samenleving. Niet alleen politiek omdat in deze Kamer een enkel populistisch voorstel is gesneuveld (verbod op ritueel slachten bijvoorbeeld) maar ook in maatschappelijke zin omdat het debat daar op beschaafd niveau wordt gevoerd. De Tweede Kamer heeft in diezelfde periode steeds meer aan moreel en maatschappelijk gezag verloren.

De Palestijnen staan er alleen voor

Nooit is de overheersing van de Palestijnen zo compleet geweest als nu

Het apartheidsregime in Zuid-Afrika is sinds 1994 definitief opgeruimd. Het grootste symbool van dit historische feit is net begraven: Nelson Mandela. Maar de apartheid als onderdrukkingssysteem bestaat nog steeds; namelijk in Israël.

De VVD heeft last van de Nederlandse rechtsstaat

Wetsvoorstel VVD om de rechtsstaat te kortwieken is poging om de democratie aan te tasten 

De VVD heeft problemen met de rechter, terwijl de onafhankelijke rechter één van hoekstenen is van de democratie. Over de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie gesproken!

Geachte heer Asscher

U weet beter dan wij waarom sommige ouderen de PvdA verlaten voor de partij van 50+

Onlangs hebben we een brief aan de heer Spekman -voorzitter van de PvdA- gericht waarin we laten weten dat we de Marokkaanse gemeenschappen in diverse steden zouden adviseren om niet op de uw partij te stemmem bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dit, in het geval u vasthoudt aan uw wetsvoorstel om de uitkeringen ten behoeve van nabestaanden en kinderen van Marokkaanse migranten – woonachtig in Marokko- stop te zetten. U heeft daarop gereageerd door met name twee hoofdargumenten naar voren te brengen. U verwijt ons een ouderwetse paternalisme t.a.v. de Marokkaanse kiezers en u laat ons tevens weten dat u het goed heeft met de migranten in het algemeen en de Marokkaans- Nederlanders in het bijzonder.

Wilders’ echte doelwit zijn de geslaagde Marokkanen

Wilders koestert de Marokkaanse crimineeltjes want ze dienen zijn politieke doel

Wilders wil in de Tweede Kamer debatteren over het “Marokkanenprobleem”. Dat hij niet op zoek is naar een oplossing is bekend. Hij zoekt naar medestanders om de Marokkanen klem te zetten. Zijn doelwit zijn niet de straatjochies en herrieschoppers; integendeel daar leeft hij juist electoraal van. Nee, zijn echte doelwit zijn de geslaagde Marokkanen. Die wil hij graag weren uit de politiek, het bestuur en alle andere maatschappelijke posities. Hij gebruikt de problemen om hun kansen te vernietigen.

De dubbele moraal van Leon de Winter

Moreel gezag en dubbele moraal gaan niet samen

Bij de bekende pro-Israël lobby in de Tweede Kamer heeft zich ook Leon de Winter gevoegd om te protesteren tegen de lening van 5 miljard euro van de Europese Unie aan Egypte. De reden: president Morsi en zijn partij “de Moslimbroeders” zijn anti-semitisch en schenden de rechten van de christenen en vrouwen aldaar. Ik heb de uitspraak van Morsi over “de zionisten” gehoord en hoewel zijn politieke analyse over het conflict tussen Israël en de Palestijnen juist is, vind ik zijn omschrijving van de zionisten als “afstammelingen van apen en varkens” uiterst verwerpelijk.

Een stem op Samsom is bij nader inzien een stem op Wilders

Een totale stopzetting van de export van uitkeringen zoals de kinderbijslag voor Turken en Marokkanen deugt van geen kant

Het is bekend dat het gedoogakkoord, welke Wilders, Rutte en Verhagen met elkaar bij de formatie van het vorige kabinet hadden gesloten, voornamelijk gericht was op het ontnemen van een aantal rechten aan migranten. Vooral de Marokkanen en Turken moesten het onderspit delven: beperking recht op gezinshereniging, ontneming van Nederlandse nationaliteit bij ernstige delicten, etc.

Schoothondjes van Netanyahu

De conclusie is bitter: alle blokken in de wereld - Amerika, Europa, Afrika, Azië en Australië - steunen verbaal de vorming van een Palestijnse staat, maar niemand verzet zich echt tegen de bezetting van Palestijnse grond door Israël

Wat een opluchting was het in november 2008. Na de duisternis van 8 jaar Bush – de domste Amerikaanse president ooit – kwam de verlosser Obama aan de macht. Met tranen van emoties werd zijn overwinning over de hele wereld door alle verdedigers van vrijheid, vrede en gerechtigheid ontvangen.

Ben Barka: de waarheid zit klem tussen Marokko en Frankrijk

Maar heeft een langere adem dan de autoritaire regimes

Op 29 oktober a.s. stromen delegaties van Marokkanen vanuit alle Europese windstreken toe naar Parijs om te herdenken dat op diezelfde dag in oktober 1965 Ben Barka bij daglicht in de Franse hoofdstad werd ontvoerd en gedood.

Meer zien