Ik ben een politiek rechtsgeoriënteerde kiezer ALS ik al stem. Maar sinds GW zich in Den Haag roert, loont het weer de moeite de gang naar de stembus te maken. En nee, ik ben het niet volledig met hem eens. Als het gaat om de internationale politiek ben ik juist pro-Moslim en niet, zoals Geert anti. De wederzijdse onvrede tussen de Westerse cultuur en de moslims is grotendeels de schuld van het Westen. De rijke olievelden bevinden zich veelal in moslimgebieden en zodoende zijn de moslims jarenlang de speelbal geweest van de internationale politiek. Hele oorlogen woedde er, politieke spelletje van Amerika in Saudi-Arabië, en de afkeer door de moslims tegen het Westen is geboren. Echter, in Nederland dient men anders tegen de Moslims aan te kijken. In de jaren 50 en 60 zijn moslims in grote getale ons land binnengestroomd om het te kort aan arbeiders op te vullen. Nee, dit deden zij niet uit mededogen met Nederland om de spanningen op de Nederlandse arbeidsmarkt af te zwakken. Hierin zat, terecht overigens, puur een eigenbelang. Turken en Marokkanen die in hun thuisland in pure armoede leefden, hebben besloten naar het ongelovige Westen te verhuizen om daar voor een inkomen voor hun achter gebleven familie te vergaren (...)
Al met al, mijn politieke biografie kenmerkt zich door de nodige scepsis ten aan zien van Moslims in Nederland maar met veel sympathie voor hen op het internationale toneel. Een hekel aan moslims heb ik allerminst. Desalniettemin, keur ik cultuurvermenging af indien pragmatisch al ruimschoots is aangetoond -en op dat punt zijn we inmiddels wel beland- dat deze culturen niet verenigbaar zijn. Op de plekken waar het wringt dienen harde maatregelen genomen te worden om de autochtonen bevolking een streepje voor te geven.

Meer zien