Ondernemer en Europeaan met ruime belangstelling voor kunst cultuur en politiek.