Voorzitter Vrouwen Partij
Voormalig Staatssecretaris EKZ Schaduwkabinet Mensenrechten

Als oud Rietvelder (afgestudeerd in mixed media 1993) heb ik in 2009 een jaar Nyenrode gedaan. Echter door toeval via de politieke weg, ben ik mij gaan verdiepen in mensenrechten idz de grondrechten van burgers in Nederland.

Met als gevolg dat ik tegen Artikel120 grondwet ben aangelopen.

“Art. 120 GW - Artikel 120 Grondwet - Artikel 120 De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.”

Zie ook het tafelgesprek oa met Paul Cliteur dat ik al reeds georganiseerd heb in het verleden en de site http://artikel120.info/

Omdat de impact van dat grondwetsartikel groot is op de politieke inrichting van Nederland en de grondrechten van burgers, heb ik de stoute schoenen aan getrokken en ben ik verder research gaan doen naar de effecten ervan op de samenleving. Ik kan u vertellen de impact is gigantisch.

Mijn ambitie is het organiseren dat er een documentaire over de effecten van Art120Gw gemaakt gaat worden, zodat iedereen in Nederland de effecten ervan gaat begrijpen.

In mijn beleving kan Art120Gw classificeert worden als het meest inhumane grondwetsartikel na de afschaffing van de wet slavernij. 1910 uit de Nederlandse grondwet.
(Dat staat los van de Afschaffing slavernij in Suriname 1863 (1873)
1910 – Nederlands Oost-Indië – eiland Soembawa– 31 maart
1914 – Nederlands Oost-Indië – eiland Samosir – waarschijnlijk laatste deel van het Nederlandse koloniale rijk waar de slavernij werd afgeschaft)

Nederland als constitutionele monarchie kent geen wet constitutionele toetsing en heeft ook geen constitutioneel hof maar wel Art120Gw. Het gevolg is dat Nederland sinds de invoering van Art120Gw staatskundig een absolute monarchie is geworden.

Hoe bizar is dat?
Bijna ongeloofwaardig toch?
Is het goed? Is het slecht?
Welke impact heeft het op grondrechten idz burgerrechten, verkiezingen, (economische) macht, de handel in macht en (bestuurlijke) macht misbruik?

Het probleem van dit grondwetsartikel is vergaand en schokkend als je de impact ervan gaat begrijpen lees ook https://lawandcourtsblog.wordpress.com/2016/02/19/the-dutch-are-different/

Omdat Nederland zoals het nu staatskundig is ingericht nooit een wet constitutionele toetsing en een “onafhankelijk” constitutioneel hof zal krijgen, is het in mijn overtuiging inmiddels van belang dat er een brede discussie hierover opgestart gaat worden. Want hoe kan het dat al de duizende mensen met een juridische opleiding zich er niet druk over maken? Hoe kn dat?

De centrale vraag zou zijn, is dit zoals we Nederland nu staatskundig hebben ingericht wel effectief en geeft het inderdaad voldoende bescherming aan burgers tegen willekeur en machtsmisbruik? Willen wij dat Nedelrand zo ingericht blijft?

Kortom, wat zijn de consequenties voor wie?


Meer zien