Auteur, opiniemaker

Naema Tahir (1970) werd in Slough, Groot-Brittannië geboren uit Pakistaanse ouders. Ze groeide op in zowel Engeland, Nederland als Pakistan. Tahir studeerde rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Leiden en werkte tien jaar als jurist voor onder andere de VN en de Raad van Europa, waar ze zich specialiseerde in de mensenrechten. Ze vestigde haar naam als schrijfster met onder andere Eenzaam heden (2008) en De Bruid (2011). Ze is opiniemaker in het publieke debat over de multiculturele samenleving. Haar recent verschenen essaybundel Gesluierde Vrijheid behandelt de thema’s emancipatie, diversiteit en mensenrechten voor migrantenvrouwen, thema’s van onze tijd. In september 2016 verscheen haar boek Brieven in Urdu, met verhalen over de mooie en lastige gevolgen van migratie.

Publicaties

  • Brieven in Urdu

    Brieven in Urdu is een verzameling treffende en ontroerende vertellingen over mensen die migreren naar het Westen en hun familie die achterblijft in het Oosten

    September 2016


Vrijwaring van gebrek

Hoe meer we integreren, hoe meer verwijderd we geraken van onze familie. Tegelijkertijd worden we in het Westen gezien als mensen die hier niet horen

Gelukzoekers! Zo worden mensen zoals ik genoemd. Migranten. Wij worden gelukzoekers genoemd. Maar wij zijn meer dan gelukszoekers. Er is meer te vertellen over migranten dan dat ze hier zijn om economische redenen. Meer over hen te vertellen dan dat ze niet of wel kunnen integreren. Al die termen, die manieren van kijken naar migranten, […]