Visiting professor Duke University, North Carolina

Natascha Adama (Den Haag, 1964) is politicologe (promotie: Universiteit Gent 2006) en gespecialiseerd in o.a. ethnische politiek, democratisering en nationalisme en is als visiting professor en fellow verbonden aan de DUKE UNIVERSITY in Durham, North Carolina sinds 2008.

Ik heb niets met Black Lives Matter

Hoe komt het toch dat het College ter Bescherming voor de Rechten van de Mens bijna geen zaken te behandelen krijgt die direct te maken hebben met discriminatie van zwarte mensen in Nederland?

Wat hebben Afro-Europeanen gemeen met de van oorsprong Amerikaanse #BLACKLIVESMATTER beweging? Niets, helemaal niets, behalve misschien morele verontwaardiging over het feit dat er sprake is van grootscheepse ontmenselijking van zwarte mensen op hun eigen geboortegrond. Nogmaals, wat heeft BLM met Nederland te maken? Gaat deze beweging over de Nederlandse realiteit waar racisme en discriminatie, fnuikend, […]