Coörd. Duurzaam Landgebruik Both Ends

Na haar studie 'tropisch landgebruik, irrigatie en waterbouw' aan Wageningen UR begon Nathalie haar loopbaan bij de vereniging 'Inzet'. Deze organisatie ging in 2003 over in Both ENDS, waar Nathalie ging werken in het team Strategische Samenwerking. Zij stortte zich op het verduurzamen van de wereldwijde bloemensector. Bovendien werd zij de eerste coördinator van het Joke Waller-Hunter initiative, dat beurzen verstrekt aan personen die - door organisaties uit ontwikkelingslanden - zijn genomineerd omdat hun individueel leiderschap een bijdrage levert aan de gehele duurzaamheidbeweging.

In 2008 trad Nathalie toe in het team Beleidsbeinvloeding, dat veranderingen probeert teweeg te brengen in het ontwikkelingsbeleid van de Nederlandse overheid. Omdat Nathalie is gespecialiseerd in tropisch landgebruik, landbouw en irrigatie, houdt zij zich vooral bezig met beleidsbeïnvloeding rond het thema 'duurzaam landgebruik'. Vanaf 1 januari 2011 is zij coördinator voor het gelijknamige cluster binnen de organisatie. Bovendien is zij vanaf die datum projectleider van de samenwerking die Both ENDS is aangegaan met Cordaid waarin kleine boeren en duurzaam produceren centraal staan

Nathalie vindt het IAASTD rapport Agriculture at a Crossroads, waarin mogelijkheden voor een gezonde, duurzame en rechtvaardige landbouwsector helder geformuleerd zijn, het meest belangwekkende rapport van de afgelopen 10 jaar. Zij zal telkens weer en bij iedere gelegenheid beleidsmakers hieraan helpen herinneren.
Specialisme: tropisch landgebruik, landbouw en irrigatie

Echt verder met voedselzekerheid

Alleen de productie omhoog gooien binnen het bestaande landbouwareaal is niet genoeg 

Staatssecretaris van Economische zaken Sharon Dijksma gaf afgelopen maandag nog eens haar koers aan in de Europese ministerraad voor landbouw en visserij. Haar toverwoorden zijn ‘Climate Smart Agriculture’: voor meer voedselzekerheid moet de productie omhoog binnen het bestaande landbouwareaal, terwijl de landbouwsector zich aanpast aan de gevolgen van klimaatverandering en minder broeikasgassen uitstoot.

Onze ode aan Wereldvoedseldag

Laten we wakker worden voor het te laat is...laten we multinationals als Monsanto aan banden leggen

Woensdag 16 oktober was het Wereldvoedseldag: een dag om stil te staan bij wat voldoende en gevarieerd voedsel voor ons betekent. Tegelijkertijd werd de ‘World Food Prize’ uitgereikt. Wij vinden het stuitend dat de prijs dit jaar naar de grondleggers van Monsanto en Syngenta ging, want deze grote agribusiness-bedrijven produceren niet alleen dure gepatenteerde zaden, maar ook de bijbehorende pesticiden. En helemáál wrang is dat deze bedrijven zelf sponsor blijken van de prijs. Geef liever aandacht aan alle kleinschalige boerinnen en boeren die zorgen voor 70% van de wereldvoedselproductie.

Monsanto en de macht

Co-auteur Janneke Bruil: We keken nogal vreemd op van de plotselinge oproep van Louise Fresco van begin deze maand tot een 'genetische lente'

In de afgelopen weken ging er een zucht van verlichting op onder tegenstanders van gentechnologie in landbouw toen het beruchte agro-chemische bedrijf Monsanto besloot om alle Europese patentaanvragen voor genetisch gemanipuleerde gewassen in te trekken. Nog blijer werden die tegenstanders toen bekend werd dat hetzelfde bedrijf in India een gevoelige tik op de vingers van de regering inzake intellectueel eigendom.