DooroorlogenlandmetersvooroudersengeografischeomstandighedenbenikgeborenbinnendegrenzenvanwattegenwoordigNederlandheetIkbendaaromNederlandereenclassificatiedieikbijmijngeboortehebmeegekregenNatuurlijkhebikmenietlatenbrandmerkenenbepaalikzelfwaarikopdewereldwilverblijvenGrenspalenDouaneSlagbomenMurenenPrikkeldraadkomenslechtsvoortuitdebekrompenhersenenvanmachtwellustelingenpoliticienanderebelanghebbendeIkbekijkNederlandvanafeenheuveltopinhetruralehartvanPortugalMeteenfrisvleugjecynismehoopbelangstellingverwonderingsarcasmeenvrijheidaanschouwikdatstukjeaardkorstdatdoordebewonersisuitgeroepentothetmiddelpuntvandeaarde