Algemeen directeur Artsen zonder Grenzen

Nelke Manders was als organisatieadviseur in dienst bij Berenschot, voordat zij in 1998 bij Artsen zonder Grenzen begon. Zij vertrok voor haar eerste missie als projectcoördinator naar Sudan. Missies in Tadzjikistan, Bangladesh en - wederom – Sudan volgden. Als landencoördinator werkte zij in Bangladesh, Ivoorkust en Afghanistan en vervulde daarna diverse posities op het hoofdkantoor van Artsen zonder Grenzen in Amsterdam.
In 2006 verliet zij Artsen zonder Grenzen, maar bleef altijd betrokken bij het werk. Zo adviseerde zij hoofdkantoren van Artsen zonder Grenzen over strategische en organisatorische vraagstukken. Als zelfstandig interimmanager vervulde zij directiefuncties bij onder andere het ROC van Amsterdam, GGZ Noord-Holland-Noord en het Sociaal Domein stadsdeel Oost, Amsterdam. Daarna was zij algemeen directeur bij onder andere Milieudefensie, kanker.nl en Wemos.
Vanaf 25 september 2017 is Nelke Manders algemeen directeur van Artsen zonder Grenzen Nederland, de Nederlandse tak van de internationale hulporganisatie Médecins Sans Frontières (MSF).
foto: Olga Victorie

Hoe bestrijd je een dodelijke ziekte als het medicijn onbetaalbaar is?

Aan de vooravond van de Europese verkiezingen roepen we de nieuwe Europese Commissie op om een duurzaam beleid te ontwikkelen voor geneesmiddelenonderzoek en ontwikkeling in Europa

Hoe bestrijd je een dodelijke ziekte als het medicijn onbetaalbaar is? Miljoenen zieke mensen worstelen met dit dilemma en het probleem lijkt, met de stijgende medicijnkosten, alleen maar toe te nemen. Artsen zonder Grenzen roept de EU en het nieuwe Europese Parlement daarom op om een duurzaam beleid te ontwikkelen voor geneesmiddelenonderzoek- en ontwikkeling in […]

Europese regeringen voeden de Libische handel in menselijk leed

Het dalende aantal mensen dat de Libische kust verlaat wordt door sommigen als een succes bestempeld. De wetenschap wat er écht gaande is in Libië werpt hier een ander licht op

Schokkend. Dat is de behandeling van migranten en vluchtelingen in Libië in één woord. Schokkend is wat in het collectieve bewustzijn van Europa’s burgers en democratisch verkozen leiders zou moeten resoneren. Met oogkleppen op richt Europa haar pijlen op één simpel doel: mensen buitenhouden. En zet zij Europees geld in om boten vanuit Libië tegen […]