Coördinator Meer Democratie / Directeur Stichting Agora Europa

Niesco Dubbelboer is coördinator van Meer Democratie. Een beweging voor meer zeggenschap voor de inwoners van Nederland. Hij is ook directeur van Stichting Agora Europa, voor de vernieuwing van de democratie. Hij was van 2003 tot 2007 Tweede Kamerlid voor de PvdA en initiatiefnemer van de Wet Raadgevend Referendum.

Eerste Kamer moet staatsrechtelijk zuiver opereren bij het referendum

Naast Nederland is de DDR de enige andere staat die het referendum ooit heeft afgeschaft na het eenmaal te hebben ingevoerd

Morgen debatteert de Eerste Kamer over de afschaffing van het referendum. De coalitiepartijen lijken dit te willen doorzetten. De hamvraag luidt of de senatoren ons – de burgers – de kans geven hier een referendum over aan te vragen. Niesco Dubbelboer en Arjen Nijeboer betogen waarom zo’n referendum een keiharde noodzaak is. De Senaat heeft […]

Als ik een cynische D66’er was…

Het afschaffen van het referendum zorgt vanzelfsprekend voor een enorme schade aan het imago van D66. Die moet beperkt worden. En dat doe je zo...

Maandag werd bekend dat de initiatiefnemers van het referendum over de donorwet de handdoek in de ring hebben gegooid. Na vijf weken zijn er 130.000 handtekeningen opgehaald en met nog een paar dagen te gaan zit het er niet in dat de drempel van 300.000 ondersteuningen gehaald wordt. Zeer binnenkort besluit de Eerste Kamer, met […]

Open brief aan alle democraten

Hoe teleurstellend en in mijn ogen zelfs schandalig dat D66 nu de bijl hanteert om het referendum met wortel en al weg te slaan

Beste D66’ers, Toen ik samen met Boris van der Ham in 2005 de Wet Raadgevend Referendum maakte, werd ik als PvdA’er door collega’s in de Tweede Kamer “het zevende D66-Kamerlid” genoemd. De reden kunt u raden: mijn strijd voor meer zeggenschap voor mensen werd gezien als dé strijd van D66. Bestuurlijke vernieuwing was synoniem aan […]

Het correctief referendum en de deliberatieve democratie

In een gezonde, moderne democratie moet het mogelijk zijn dat de politieke partijen zich laten corrigeren door de kiezers en is het heel verstandig om dit grondwettelijk vast te leggen

Het is alweer bijna 12 jaar geleden dat ik als PvdA-kamerlid samen met Wijnand Duyvendak van Groen Links en Boris van der Ham van D66 trots het wetsvoorstel indiende om tot herziening te komen van de Grondwet aangaande het Correctief Referendum. We hadden net het dynamische referendum over de Europese Grondwet achter de rug. Vriend […]

Beslis niet over CETA en referendum achter gesloten deuren

De nieuwe Tweede Kamer gaat besluiten over CETA. Dertien organisaties overhandigden 200.000 handtekeningen aan de Tweede Kamer voor een referendum over dit verdrag

Door: Niesco Dubbelboer, Arjen Nijeboer, Freek Bersch, Jurjen de Waal, Niels Jongerius In de samenleving leven grote zorgen over CETA en aanverwante ouderwetse handelsverdragen zoals TTIP. Voor ons is de ondermijning van de democratie door speciale rechtbanken voor multinationals het grootste bezwaar. Via speciale arbitragehoven kunnen buitenlandse multinationals – en alleen zij – miljardenboetes eisen […]

Geef ons een stem over CETA en TTIP

Op 5 juli presenteert de Europese Commissie een plan dat nationale parlementen en burgers hun stemrecht ontneemt bij de besluitvorming over het omstreden handelsverdrag. De Nederlandse regering mag dit niet laten gebeuren

Door Niesco Dubbelboer, Arjen Nijeboer, Jurjen de Waal, Freek Bersch en Pietje Vervest Demonstraties door heel Europa trekken honderdduizenden mensen, een Europabrede petitie werd 3,5 miljoen keer getekend en ons initiatief voor een Nederlands referendum over TTIP of CETA wordt al door ruim 160.000 mensen ondersteund. Het verzet tegen de handels- en investeringsverdragen CETA en […]

Geef burgers écht het laatste woord over CETA en TTIP

Een pleidooi om CETA en TTIP niet in werking te laten treden voordat hier een referendum over is gehouden

(Door: Niesco Dubbelboer, Geert Ritsema, Jurjen de Waal en Pietje Vervest) Woensdagavond debatteert de Tweede Kamer over de lessen van het Oekraïnereferendum. Er zal tijdens dit debat ook gesproken worden over toekomstige referendumonderwerpen. Meer Democratie, foodwatch, Milieudefensie en TNI hebben aangekondigd een referendum te willen over CETA en TTIP, als de regering tekent voor deze vrijhandelsverdragen […]