Voorzitter Jonge Democraten

Nikie van Thiel (1989) is sinds oktober 2011 voorzitter van de Jonge Democraten (JD), de politieke jongerenorganisatie gelieerd aan D66.
Nikie groeide op in het zuiden van Nederland. Nadat zij in 2007 het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen afronde, behaalde ze haar bachelordiploma International Economics aan de Universiteit van Maastricht. Tevens studeerde ze een semester in Singapore. Momenteel is ze masterstudent aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar voorzitterschap wil ze zich vooral richten op Europese democratie en de pensioenproblematiek in Nederland, zonder daarbij andere belangrijke thema's uit het oog te verliezen.

Identiteitsfraude is geen kwajongensstreek

Identiteitsfraude dient expliciet in het Wetboek van Strafrecht te komen... Problemen met Digi-D en 'Lektober' tonen noodzaak aan... Idee kwam eerder ter sprake in DWDD, reacties daarop onterecht lauw...

De Wereld Draait door had afgelopen maandag een zinnig en belangrijk onderwerp: digitale identiteitsfraude. Advocate Bénédicte Ficq lichtte in de uitzending toe waarom zij voorstelt om een nieuwe wet in te voeren die identiteitsdiefstal in de digitale wereld strafbaar stelt. Eerder schreef ondermeer NRC Handelsblad over de tweets die, zonder haar toestemming, onder haar naam de wereld ingezonden waren.

Diagnose van de rechtstaat

Opinie over de aanstaande benoeming van Donner als vice-voorzitter van de Raad van State

Donner is niet de meest geschikte kandidaat voor deze functie. En zijn benoeming is op z’n minst discutabel.

Europa voor Europeanen

Uit de analyses en motivaties die de meeste politici naar voren brengen blijkt dat de liefde voor Europa ver te zoeken is

Europa domineert meer dan ooit te voren de kranten, de journaals en menige discussie. Experts en politici zijn in grote getale tot de conclusie gekomen dat een aantal stappen tot verdergaande Europese integratie onvermijdelijk zijn. Niet per se omdat een verenigd Europa voor hen een nastrevenswaardig doel is, maar omdat ze onderkennen dat de muntunie niet kan functioneren zonder een politieke structuur op datzelfde niveau. Aangezien het uiteen laten vallen van de muntunie tot teveel economische schade zou leiden om een reële optie te zijn, wordt uit praktische noodzaak een verenigd Europa nagestreefd.

Ik wil dood!

De lijdensplicht die op dit moment in Nederland bestaat moet worden afgeschaft

“Ik wil dood, maar mag dat niet”. Vandaag de dag mogen ouderen die hun leven als voltooid beschouwen, nog steeds niet uit het leven stappen. In Nederland bestaat de plicht te leven. Onlangs was het twintig jaar geleden dat prof. dr. Huib Drion zijn artikel schreef waarin hij pleitte voor een pil die ouderen de mogelijkheid zou geven om op een door hen gewenst moment uit het leven te stappen. Het wordt hoog tijd dat aan dit voorstel gevolg wordt gegeven.