Fractievoorzitter PvdD Eerste Kamer

Sinds juni 2007 lid van de fractie van de Partij voor de Dieren in de Eerste Kamer. Eerder werkzaam op het gebied van reclame en voorlichting, onder meer als adviseur bij campagnes van de SP. Verder betrokken geweest bij de omroepen Nutopia en Llink.

IJzeren Wet van Noten gekraakt

Nieuwe kabinetsformatie zal starten in de senaat

Op 26 september 2012 publiceerde de toenmalig fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer een opinie-artikel in NRC over de wetmatigheid die hij ontdekt had en “in alle bescheidenheid de IJzeren Wet van Noten” noemde. Kort samengevat: Een fractie in de Eerste Kamer zal een regering nooit aan een meerderheid helpen als haar partijgenoten in de Tweede Kamer tegen het desbetreffende wetsvoorstel gestemd hebben.

PvdA: hang dat jachtgeweer toch eindelijk aan de wilgen!

Na 21 jaar van loze beloften is het de hoogste tijd

“Het doden van dieren louter voor het genoegen van een jager, zonder maatschappelijke noodzaak is niet acceptabel. Ik vind dat de jacht, mede vanwege de intrinsieke waarde van het dier, een maatschappelijk doel moet dienen.” Dat schreef staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA) in een brief van 26 juni vorig jaar aan de Tweede Kamer. In de wet natuurbescherming regelde het kabinet dat de jacht – alleen op eend, fazant, houtduif, haas en konijn – mocht plaatsvinden overeenkomstig een van te voren opgesteld afschotplan dat onderdeel uitmaakt van een faunabeheerplan. Een ernstige afzwakking van eerdere beloften, waarin werd gesteld dat er helemaal niet meer gejaagd mocht worden zonder dat sprake was van nut of noodzaak.

De sluiting van Het Loo

'Het wordt tijd dat de burgers hun recht om jaarrond te wandelen en te fietsen in het Kroondomein opeisen'

Het Kroondomein Het Loo is sinds 15 september tot kerst gesloten voor het publiek. Die sluiting van een zo belangrijk en veelbezocht natuurgebied is op geen enkele wijze te billijken. Het Kroondomein Het Loo is in 1959 geschonken door Koningin Wilhelmina aan het Nederlandse volk, waarbij slechts het ‘genot van de jacht’ aan de Kroondrager zou blijven behoren. Alle baten en lasten van het gebied vallen ten laste van de Kroondrager, de staat is slechts ‘blooteigenaar’.

Wie stuit de mest- en melktsunami?

Er dreigt een dijkdoorbraak op het gebied van melk- en mestoverschotten en met het vervallen van het melkquotum kunnen boeren hun melkproductie uitbreiden zonder dat ze een strobreed in de weg gelegd wordt

Er zijn voorwaarden, maar wie dan leeft, wie dan zorgt. Staatssecretaris Dijksma kwam er niet uit met coalitiegenoot VVD en heeft gekozen voor een vlucht naar voren met een AMvB die aan duidelijkheid veel te wensen overlaat. De AMvB kan gestuit worden wanneer 15 senatoren of 30 Tweede kamerleden het kabinet opdragen de uitbreidingscriteria voor de melkveesector bij wet te regelen.

Burgeroorlog op het platteland in het vooruitzicht?

Er staan letterlijk levens van mensen en dieren op het spel, door de onverantwoorde manier waarop dierlijke productie wordt georganiseerd en bevorderd

De groei van megastallen in de provincie neemt dramatische vormen aan. Het overzicht in Trouw (13-03) geeft al een onthutsend beeld, maar de werkelijkheid is nog veel ernstiger dan dat. De bouw van megastallen is nog maar net op stoom gekomen, en het is opmerkelijk dat in de politieke debatten in de aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale Staten geen enkele aandacht was voor het thema.

Politieke matchfixing schaadt de Eerste Kamer

In de praktijk zijn het met name de regeringspartijen die inhoudelijke toetsing onmogelijk maken en politieke spelletjes spelen

De Eerste kamer is er niet voor politieke spelletjes, zegt minister Dijsselbloem in een voorbeschouwing van wat de regering te wachten staat na de verkiezingen voor Provinciale Staten en de daaruit voortvloeiende samenstelling van de Eerste Kamer.

Waarom de jacht het daglicht niet kan verdragen

Op 1 juli begint de lafste vorm van grofwildjacht die denkbaar is: de biggenjacht op wilde zwijnen

Tijdens de zoogperiode van de dieren gaan jagers erop uit om de pasgeboren biggetjes massaal te schieten. Dit jaar mogen er 5193 zwijnen geschoten worden en jagers komen het makkelijkst aan die aantallen door biggen te schieten.

Kabinet schiet in eigen voet met natuurveiling

Het kabinet lijkt wel de prijs van natuur te kennen, maar niet de waarde

Het kabinet heeft met een bezuinigingsopdracht van 100 miljoen euro veiling van Staatsbosbeheer terreinen geforceerd. De sloop van de natuur die is ingezet door Henk Bleker (CDA) is niet gecorrigeerd door Rutte-II. Daarom begint deze week de internetveiling van 128 hectare natuur in de omgeving van Daarle bij Hellendoorn (Overijssel). Dat gaat het kabinet meer kosten dan het oplevert. Niet alleen qua natuurwaarden en goodwill, maar ook in termen van dat wat de overheid op dit moment het meest lijkt te boeien: geld.

Nieuwe politiek: de motie van vertrouwen

Staatssecretaris Teeven vroeg het vertrouwen van de Kamer. Hij was niet de eerste en zal waarschijnlijk ook niet de laatste zijn

Minister Teeven was duidelijk tijdens het debat over de dood van Dolmatov. Hij kon en wilde niet verder met het ‘voordeel van de twijfel’. Daarmee was hij de derde bewindspersoon die expliciet om een vertrouwensvotum van de Kamer vroeg.

In het geweer tegen antropomorfe misvattingen over dieren

Als er al beheerd zou moeten worden, dan niet door schietgrage en belanghebbende hobbyisten die er alles aan doen om volgend jaar opnieuw voldoende dieren voor de loop te krijgen

Jagers werken aan een charme-offensief. Steeds vaker mogen vrouwen vertellen waarom de jacht zo’n prachtig tijdverdrijf is, hoe nuttig ook en hoe onmisbaar de inspanningen van de jager zouden zijn voor het beheer van de natuur.

Meer zien