Student politicologie en journalist

Reiziger, student Politicologie en Economie, moslim, gastspreker en journalist

Soenniet versus Sjiiet, de eeuwigdurende fabel

Het groeiend sektarisme is een gevolg van politiek, niet van religie

Soennieten versus Sjiieten, het is weer zo ver. De Nederlandse pers neigt het mythische en oriëntalistische argument van de vermeende 1400 jaar durende strijd tussen soennieten en sjiieten weer van stal te halen. De toenemende spanningen tussen ‘Soennitisch’ Saudi-Arabië en ‘Sjiitisch’ Iran fungeren als startschot om wederom deze eeuwenoude drogreden te herkauwen. Ik bedoel: de […]

Welkom in de wereld van het nieuwe westerse kolonialisme

De leegroof van Sub-Sahara Afrika: "We kunnen natuurlijk niet iedereen opvangen." Wat we wel kunnen, is rijkdommen stelen

“Dobberneger.” “700 doden, ach… het scheelt weer geld.” “Laat ze maar verdrinken, die gelukszoekers, potentiële uitkeringstrekkers zijn het.” “Ze moeten het daar zelf oplossen, kunnen wij niks aan doen.” “Afrika is als eerste aan zet om mensensmokkelaars aan te pakken.” De laatste uitspraak was van premier Rutte en net zo walgelijk als de rest, omdat Rutte lijkt te vergeten dat vandaag de dag de Europese economie groeit door Sub-Sahara Afrika, de regio waar de ‘potentiële uitkeringstrekkers’ vandaan komen. We zijn een maand verder sinds het bootvluchtelingendrama en is er geen drol veranderd, de onzichtbare racistische apartheidsmuren zijn nog steeds om fort Europa heen gebouwd. Een klein lichtpuntje: de Europese Commissie heeft onlangs besloten 40.000 vluchtelingen in Italië evenredig te verdelen over Europa, maar toch blijft het eeuwenoude antwoord: “We kunnen natuurlijk niet iedereen opvangen.” Wat we wel kunnen, is rijkdommen stelen. Welkom in de wereld van het nieuwe westerse kolonialisme.

Het einde van de Nederlandse democratie

Elke multinational en financiële instelling waarvan de tentakels reiken tot de Nederlandse bodem zou om de zoveel jaar een verkiezing moeten houden voor de Nederlandse werknemers

Twee jaar terug kwam de WRR met de conclusie dat Nederlanders zich onvoldoende gerepresenteerd voelen door de politieke elite. Ze “hebben weinig vertrouwen in hun eigen vermogen om de politiek te beïnvloeden, geloven niet dat de politiek opkomt voor hun belangen, of denken dat hun maatschappelijke doelen beter zonder beleidsmakers zijn te realiseren”. Het algemene vertrouwen in de democratie als zodanig is daarentegen erg sterk, het door de WRR geïdentificeerde probleem ligt daarom bij de ontwrichting tussen democratie en een politieke elite die steeds meer afwijkt van de burgerlijke perceptie omtrent de werking van de democratie.

Westers terrorisme en de stilzwijgende Nederlandse volksvertegenwoordiging

We oogsten wat we zaaien

Toen de heisa rondom Charlie Hebdo losbrak was ik gelukkig het Westerlijk halfrond ontvlucht richting Colombia. Ik vond het fijn om dit keer niet weer al dat gezeur over moslims op de social media en de televisie te moeten aanhoren. Het dominante media-discours over moslimterrorisme dat hiermee gepaard gaat en al meer dan een decennia lang voortduurt, stoelt namelijk louter op twee beginselen.

De etnische cocon van de witte Nederlander en de Turkse Nederlander

Het tegengeluid van een witte Nederlander dat niet gehoord mag worden

Het onderstaande stuk was in eerste instantie bedoeld voor het late night programma van RTL met heel veel kijkers. Door omstandigheden is mij daar geen platform gegund en misschien maar beter ook. Desondanks had ik toch graag dit specifieke type publiek (voornamelijk de typisch witte Nederlander) het volgende willen vertellen.