MijnhuidigepartnerisdoormijnexindevalgeloktmijnmobielheeftdieongevraagdmeegenomenenisgebruiktikhebnergensietsmeetemakenMaardeeneverdachtekrijgt10maandenwaarvan4voorwaardelijkdeandere14maanden4voorwaardelijkbeidezijnheterdaadbetraptikwasthuismetmnzoonenhebookverklaardikechtnietsweetikweetechtvannietsindeverhorenheeftpolitiebeideverdachteverteldikrelatiehebmeyveoogdeslachtofferineenswarenhunverklaringenanderseerstwasiknietopdehoogtemaardaarnaineensalleverklaringendaarnawelenikhoopteoptnlrechtnietdusuitspraakgisterwastegenmij10maandenonvoorwaardelijkikwasthuisenwistemweetechtniksgainhogerberoepheb2wekenbenmoedeloos