IkbeneentegenstandervaneenverbodscultuurzoalsdehuidigepvdadiekennelijkvoorstaatHetindividumagnietmeerzelfbeslissenKleinehuiskamercafs90vandebezoekersvaakalleenstaandendiehetcafalstweedehuiskamerbeschouwenendeeigenaarrokenEndanzieikdetweedekamerfractievandepvdaluiachteroverhangendhandjeomhoogvooreenrookverbodstemmenDezewetgevinggebaseerdopdeleugenmbtdegevarenvanpassiefrokenineersteinstantiebedoeldterbeschermingvannietrokendpersoneelisinmiddelsuitgegroeidtoteenaandictatuurgrenzendeingreepopvelepersoonlijkebelevingswereldenEndatwaareenbordjerokenofnietrokenvoldoendezoumoetenzijnomvolwassenmenseneigenarenbezoekerszowelalspersoneelzelfhunkeuzetekunnenlatenmakenZobespaartmenooknogeenseenopzijnminsthonderdenmiljoenenverslindendestrengecontrolevandeoverheidopnalevingvandezedictatorialewetgevingAlsdebedenkersvanditabsurderookverbodwillenontdekkenwatechtongezondjazelfsdodelijkisdanmoetenzeeenseenkwartiertjemetlopendemotorineenafgeslotengarageverblijvenNietdoennatuurlijkditismaarbijwijzevansprekenEnomdatinNederlanddetoenmaligeministerKlinkaldebrutalearrogantiehadomop4juli2008teverklarenNederlandmoetgezondergaanetenvreesikdatinkortetijddecafetariahouderswelaandebeurtzullenzijnendatzijgedwongenwordenalleennogversfruitteverkopenHetzaloverigensbeginnenmeteenstickeropelkekroketDEZEKROKETISVETENKANDODELIJKZIJN