PeterBoerschrijverpostbezorgerteUtrechtIn2010debuteerdeikmetVolHoofdautistischenotitiesHugoBorstnoemdemijnboekjeeenliefenconfronterendboekovereenvadereneenzoonIn2012volgdehetvolgendeboekHetRainManClichautistischereportagesIkwerkaanmijnvolgendeboekGeregeldleesikvoorenhoudlezingeninhetlandLezingenoverautismeonderwijsderolvanhetspeciaalonderwijsenhetpassendonderwijsInditkomendnajaargaikbijdrageleverenvoordewerkgroepVanuitAutismebetekenenDewerkgroepingestelddoorhetministerievanVWSkabinetRutte1EenvandekerndoelenvandewerkgroepisomautismemeerbekendtemakenbijeengroterpubliekNaastdezeactiviteitenbenikschrijverjournalistencolumnistvoorSpeZiaaleenvaktijdschriftvoorSpeciaalonderwijsVoordesitevanmijnuitgeverijschrijfikwekelijksmijnboerenblogwwwpeterboernetofwwwgibbonuitgeefagentschapnl