Parwin is arts en zij streeft ernaar kleine daden voor vrede en rechtvaardigheid te verrichten.