Arts

Parwin is arts en zij streeft ernaar kleine daden voor vrede en rechtvaardigheid te verrichten.

Kom op voor deze asielzoeker die ten onrechte Nederland is uitgezet en nu levenslang vast zit

Stel Ali Mohammad Al-Showaikh nu in vrijheid!

Op 6 maart schreef dr. Anne de Jong een opiniestuk in het NRC Handelsblad inzake Ali Mohammad Al-Showaikh: “Nederland heeft Bahreins bloed aan de handen”. De Jong doet als antropoloog aan de Universiteit van Amsterdam onderzoek naar conflicten in het Midden-Oosten en heeft Palestina, Libanon, Syrië en Bahrein als focusgebied. In haar artikel beschrijft zij […]