Hoogleraar en auteur


Van slachtbank naar rechtbank

Een juridische status voor dieren helpt een betere afweging te maken tussen belangen

Dieren hoeven heus niet dezelfde rechten te krijgen als mensen, maar hun rechtspositie moet wel worden versterkt, schrijven Hans Baaij en Paul Cliteur.