Adviseur soc. zekerheid FNV Bondgenoten

Paul van den Boom (1969) is adviseur op het gebied van arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid bij FNV Bondgenoten. Paul werkt al het grootste deel van zijn arbeidzame leven bij de vakbeweging en houdt zich vooral bezig met thema’s als werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en andere arbeidsmarktvraagstukken. Op dit moment is zijn grootste klus de vertaling van de afspraken in het Sociaal Akkoord naar de praktijk van het werk van de FNV. Daarnaast is hij medeauteur van het recent verschenen rapport 'Verzuimbegeleiding: een corrupt systeem' waarin FNV misstanden aan de kaak stelt rond verzuimbegeleiding bij zieke werknemers.

Werkgevers die doktertje spelen

Er is structureel van alles mis met de manier hoe in Nederland wordt omgegaan met zieke werknemers

De aanvankelijk goed bedoelde maatregelen als twee jaar loondoorbetaling bij ziekte en de Wet Verbetering Poortwachter blijken een giftige cocktail te zijn die ervoor heeft gezorgd dat werkgevers juist niet investeren in duurzame re-integratie van zieke werknemers. Schending van privacy, ondeskundigen op de stoel van de bedrijfsarts en intimidatie van zieke werknemers is aan de orde van de dag. Hoog tijd om de discussie te starten over hoe het huidige systeem rond ziekteverzuim functioneert, dat stelt Paul van den Boom van FNV Bondgenoten.